Kansallisen vetyverkoston projektipääll./-johtaja - Raahen kaupunki

Kansallisen vetyverkoston projektipäällikkö/-johtaja

Raahen kaupunki / Raahen seudun kehitys hakee työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaan (AKKE-rahoitus) Kansallinen vetyverkosto -hankkeeseen määräaikaista projektipäällikköä. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.10.2021 - 31.12.2023.

Edellytämme:
- vahvaa näyttöä ja kokemusta verkostojen rakentamisesta sekä johtamisesta
- kokonaisvaltaista näkemystä alueiden elinvoiman kehittämisestä
- hyviä viestintä- ja yhteistyötaitoja
- kykyä uuden tiedon omaksumiseen ja johtopäätöksien tekemiseen
- mahdollisuutta matkustaa hankealueella sekä mahdollisuutta oman auton käyttöön
- suomen ja englannin kielen sujuvaa kirjallista ja suullista taitoa

Arvostamme:
- ymmärrystä projektimaisesta työskentelystä
- tietämystä hankkeelle relevanteista teknologioista
- ruotsin kielen taitoa
- kokemusta elinkeinoelämän sidosryhmäyhteistyöstä ja verkostoista
- aktiivista ja markkinoinnillista työskentelyotetta

Kansallinen vetyverkosto -hanke

Vetytalouden valtava potentiaali on tunnistettu kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Suomen kestävän kasvun ohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa. Myös yksityinen sektori on käynnistänyt omat valmistelunsa. Yritysvetoinen kansallinen vetyklusteri pyrkii edistämään vetytaloushankkeita Suomessa. Pohjoismaisen vetyekosysteemin kansainvälinen brändäys on alkamassa BotH2nia-prosessin myötä. Suomessa tehdään myös vetyyn liittyvää korkeatasoista tutkimusta. Kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta globaalin vetytalouteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin myös aluelähtöisiä toimenpiteitä. Tällä hetkellä Suomesta puuttuu julkisen sektorin toimijoiden ja erityisesti pk-sektorin yritysten aluepohjaisesti rakentunut kansallinen vetyverkosto, jonka toiminta käynnistetään hankkeen myötä.

Tavoitteet
1. Rakentaa kansallinen vetyklusteriverkosto sekä määritellä ja rakentaa rajapinnat sekä alueellisiin että kansainvälisiin verkostoihin.

2. Kytkeytyä kansainvälisiin vetyverkostoihin ja rakentaa kansainvälisesti erottuva brändi (BotH2nia)

3. Kehittää ja laatia tiekartta vetytalouteen siirtymiseksi julkisen sektorin toimenpiteiden osalta yhdessä muiden kansallisten toimijoiden kanssa.

4. Ennakoida ja edistää yritysten ja elinkeinorakenteen kestävää kehitystä vihreässä siirtymässä.

5. Selvittää vetytalouteen liittyviä osaamiskapeikkoja ja koulutustarpeita.

6. Jalkauttaa vetyyn liittyvä TKI-tieto alueiden ja yritysten käyttöön

7. Kartoittaa yleisellä tasolla alueiden ja kuntien mahdollisuuksia edistää vetyekosysteemiin siirtymistä maankäytöllisin toimenpitein = kaupungit ja kunnat innovaatioalustoina


Rekrytointi hoidetaan ns. yhteisrekrytointina, jolloin työnhakija antaa hakemuksen jättäessään luvan siihen, että hakijatietoja vaihdetaan hankkeen yhteistyöverkoston toimijoiden kesken ja haastattelussa voi olla mukana vetyverkoston edustajia.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2021-31.8.2023 Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Etätyöt: Työtehtäviä on mahdollista suorittaa joustavasti etätyönä.

Koeaika: 4kk

Palkkaus: pyydetään palkkatoivomus

Työ alkaa: 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan

Työ päättyy: 31.12.2023

Työaika: yleistyöaika 38,25h/vko

Määräaikaisuuden peruste: Hankerahoitus

Haku päättyy: 30.9.2021 klo 23:59

Jätä hakemus ensisijaisesti osoitteessa http://www.kuntarekry.fi/

Kirjalliset hakemukset referensseineen ja palkkatoiveineen pyydetään lähettämään 30.9.2021 mennessä osoitteeseen Raahen seudun kehitys, Rantakatu 5 D, 2.krs, 92100 Raahe. Kuoreen merkintä Kansallisen vetyverkoston projektipäällikkö.

Lisätietoja tehtävästä antaa Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen, 040 135 6750, pasi.pitkanen@raahe.fi ja Raahen kaupungin teollisuusasiamies Harri Tuomikoski, 040 135 6811, harri.tuomikoski@raahe.fi

Katso myös www.raahenseudunkehitys.fi

Raahen seudun kehitys kehittää ja valvoo Raahen seutukunnan etuja ja tarjoaa yritysneuvontaa yhteistyössä seudun kuntien luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja projektihenkilöstön, yritysten ja lukuisten muiden tahojen kanssa. Raahen seudun kehityksen toiminnan pääasiallisina rahoittajina ovat Raahen kaupunki sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kunnat.

Lisätietoja

https://www.raahe.fi/
https://www.raahenseudunkehitys.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa Raahen seudun kehityksen johtaja Pasi Pitkänen, 040 135 6750, pasi.pitkanen@raahe.fi ja Raahen kaupungin teollisuusasiamies Harri Tuomikoski, 040 135 6811, harri.tuomikoski@raahe.fi

Lisätietoja

Raahen seudun kehitys, Raahen kaupunki

Raahen kaupunki on vireä noin 25 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla. Kaupunki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella.

Raahessa on hyvät palvelut ja kaupungin työpaikkaomavaraisuus on Suomen kärkeä.

Raahen kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 5 D, 2.krs, 92100 Raahe

Sinulle suositellut työpaikat