Kartoittaja - Kajaanin kaupunki

Kartoittaja - Kajaanin kaupunki

Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala, maankäyttö-, suunnittelu- ja viranomaistulosalue hakee kartoittajaa tontti ja paikkatieto yksikköön toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään.

Kartoittajan tehtävän pääasiallinen sisältö on rakennusvalvonta- ja kiinteistönmuodostamismittaukset sekä tarvittaessa toisen kartoittajan sijaistaminen kunnallisteknisissä mittaustehtävissä. Lisäksi tehtävään kuuluu mm. vastuu takymetri- ja GPS -laitteiden päivityksistä ja huoltokäynneistä. Kartoittaja vastaa mittausaineiston editoinneista ja liittämisestä paikkatietosovellukseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään kartoittajan tutkintoa tai muuta vastaavaa maanmittausalan koulutusta, asiakaspalvelukykyä sekä lisäksi käytännön kokemusta maanmittausalan töistä. Tehtävän täyttämisessä katsotaan eduksi hyvät tietotekniset taidot, monipuolinen maastomittauskokemus, Trimble Locus ja 3d-Win ohjelmien käyttöosaaminen, hyvä maastokelpoisuus ja englannin kielen taito. Eduksi katsotaan myös rohkea ja ennakkoluuloton asenne tietotekniikkaan ja oman työn kehittämiseen. Tehtävän hoitaminen edellyttää auton käyttöä (B-ajokorttia).

Tehtävänä palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Valinnassa voidaan käyttää ulkopuolista arviointia. Ennen toimen vastaanottamista tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 30.9.2019 klo 15.00. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella: Kajaanin kaupunki, kirjaamo, PL 133, 87100 Kajaani, kuoreen merkittävä: Kartoittajan toimi.

Lisätietoja antaa maanmittausinsinööri Juha Seilonen p. 044 4214 195, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Kajaanin kaupunki, Ympäristötekninen toimiala
Osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani

www.kajaani.fi

Tutustu työnantajaan