Kartoittaja - Turun kaupunki

Kartoittaja - Turun kaupunki

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle sekä vastaa kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta sekä seudullisista joukkoliikenne- ja jätehuoltopalveluista.

Kaupunkiympäristötoimialan paikkatieto ja kaupunkimittaus -palvelualueen vastuulla on paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito, paikkatietojärjestelmät, kiinteistönmuodostus, maastomittaukset ja toimialan asiakaspalvelu.

Haettavan kartoittajan tehtävänä on maastokartoitusmittaukset ja paikkatietoaineistojen ylläpito Trimble Locus -paikkatieto-ohjelmalla.

Kartoittajan sijoittuu paikkatietoaineistot-yksikköön, jonka keskeisenä tehtävänä on paikkatietoaineistopohjaisen kaupunkimallin rakentaminen ja ylläpito. Turun kaupunkimalli kuvaa nykytilannetta ja on osa suunnittelun ja rakentamisen lähtötietoaineistoja. Kaupunkimallia tuotetaan suoraan kanta- ja johtokartasta niiden tietosisältöä tarkentaen. Ylläpidossa hyödynnetään maastokartoitusmittausta, pistepilviä ja UAV-laitetta.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ammattikoulussa suoritettu kartoittajan tutkinto. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kokemusta maastomittauksesta. Ajokortti on välttämätön. Tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa.

Tehtäväkohtainen palkka 2.514,30 €/kk ja teknisten sopimuksen ammattialalisä, enintään 8 % kokemuksesta riippuen

Tarjoamme haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsensä kehittämiseen kehittyvällä alalla.

Tehtävä täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveystilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Paikkatietoinsinööri Päivi Ala-Uotila p. 050 558 9552, s-posti etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, kaupunkiympäristötoimiala, paikkatieto ja kaupunkimittaus, paikkatietoaineistot
Osoite: Puutarhakatu 1, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka

Tutustu työnantajaan