Kasvatus- ja perheneuvolan psykologin sijaisuus - Alajärven kaupunki

Kasvatus- ja perheneuvolan psykologin sijaisuus - Alajärven kaupunki

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana
KASVATUS- JA PERHENEUVOLAN PSYKOLOGIN SIJAISUUS 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti 2.4.2020 saakka

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnis-ta (asukasluku n. 16 000). Perheneuvola sijoittuu Järvi-Pohjanmaan perhekeskukseen. Kasvatus- ja perhe-neuvolassa työskentelee 4 psykologia, 1 sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja ja perheneuvoja. Työskentelylle on tiimin vahva tuki. Perhepalveluja on kehitetty perustasolla, ja mm. konsultaatiotiimit toimivat. Yhteistyötahojen kanssa on olemassa hyvät verkostot.
Perheneuvolan psykologin työ koostuu perheneuvolan ja mahdollisesti koulupsykologin työtehtävistä, sisältäen lasten ja nuorten kognitiivisia ja tunne-elämän tutkimuksia, tukikäyntejä, perhetyöskentelyä, verkostoneuvotte-luja sekä monialaista yhteistyötä. Koulupsykologin toimenkuvaan kuuluu lisäksi yhteistyö koulujen kanssa (mm. oppilashuoltopalavereihin osallistuminen sekä tarvittaessa oppilaiden tapaamiset kouluilla). Tärkeää on myös oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen kehittämistyö yhdessä koulujen ja kuraattoreiden kanssa.
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) mukainen psykolo-gin pätevyys. Terapiakoulutus/muu erityisosaaminen katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa toi-meen voidaan valita määräaikaisesti psykologiopintojen loppuvaiheessa oleva. Sijaisuuteen valitun tulee ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote. Palkkaus KVTES:n mukainen.
Tiedusteluihin vastaavat: psykologi Paula Hietala p. 040 5312 655 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525
Hakemukset toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Pape-rimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 20.6.2019 Perusturvalautakunta

psykologi Paula Hietala p. 040 5312 655 tai sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525

Alajärven kaupunki, Perusturva
Osoite: Alvar Aallontie 2, 62900 Alajärvi

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alue on Alajärven kaupungin sekä Lappajärven ja Vimpelin kunnan muodostama alue Etelä-Pohjanmaalla. Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tutustu työnantajaan