Skip to main content
test
Kasvatusohjaaja - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin hyvinvoinnin ja kasvatuksen toimialan perusopetuksessa on haettavana Lehtoniemen koulussa (vuosiluokat 0-6) vakinaista täyttämistä varten 1.8.2022 alkaen

KASVATUSOHJAAJAN TEHTÄVÄ (vakanssinro 310214).

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomin (amk) tutkinto, joka tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Kyseessä on koulun tarjoama tukitoimi, johon kuuluu varhainen tukeminen, kouluarjessa rinnalla kulkeminen ja kuunteleminen, luokan ja koulun työrauhan edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy sekä elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Lisäksi tehtävään kuuluu koulun eri tiimeissä toimiminen, yhteistyö koulun henkilöstön ja verkostojen kanssa sekä yksilö- ja ryhmätuen ohjausta.

Edellytämme tehtävään valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ennen tehtävän vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, tehtävään valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote sekä huumausainetestiä koskeva todistus.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: www.varkaus.fi, Varkauden kaupungin internet-sivulla, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika 21.6. - 5.7.2022 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi
https://peda.net/varkaus/lehtoniemen-koulu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

rehtori Vuokko Kilkki
email: vuokko.kilkki(a)varkaus.fi, puh. 044 743 6459

Lisätietoja

Lehtoniemen koulu

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!


Osoite: Harjulantie 11-13, 78850 Varkaus
Varkauden kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat