Kasvatusohjaajan työsuhde - Kangasalan kaupunki

Kangasalan kaupunki hakee kasvatusohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 1.10.2020 alkaen.

Sijoituskouluna on Pikkolan koulu.

Etsimme kasvatusohjaajaa mukaan joukkoomme edistämään oppilaidemme hyvinvointia.
Kasvatusohjaaja antaa henkilökohtaista ja ryhmäohjausta opintoihin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Hän tekee työtä oppilaiden tukemiseksi; kuuntelee, motivoi ja ohjaa.
Kasvatusohjaaja tukee opettajia kasvatustyössä sekä toimii tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja eri sidosryhmien kanssa. Hän on tarvittaessa opettajan apuna suunnittelemassa oppilaan tukitoimia ja tukena oppilaspalavereissa osana erityisopetuksen tiimiä. Kasvatusohjaaja vastaa oppilaan ohjauksen ja tuen kehittämisestä tilanteissa, joissa oppilaalla on toiminnanohjauksen haasteita. Kasvatusohjaaja on aktiivisesti mukana myös koulun erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa.

Työsuhde on luonteeltaan Kangasalan kaupungin palvelussuhde.

Kelpoisuusvaatimuksena kasvatusohjaajan tehtävään on sosionomi AMK tai tehtävään soveltuva opistoasteinen sosiaalialan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Palkkaus määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Perustyöaika on 35 h/vko.

Kasvatusohjaajan työsuhteeseen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Työsuhteen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulut/pikkolan-koulu/

Tutustu työnantajaan

rehtori Marianne Liimatainen p. 050 387 6166 / marianne.liimatainen(at)kangasala.fi
apulaisrehtori Maria Kemppainen p. 050 394 8458 / maria.kemppainen(at)kangasala.fi
opetuskoordinaattori Marja Mattila puh. 050 315 2853 / marja.mattila(at)kangasala.fi

Kangasalan kaupunki
Osoite: Finnentie 40, 36200 Kangasala

Kangasala on vireä ja kehittyvä n. 31 000 asukkaan kaupunki kauniissa harju- ja järvimaisemissa Tampereen naapurissa. Kangasalan kaupunki on toimintaansa aktiivisesti kehittävä, työelämän laatuun ja koulutukseen panostava työnantaja. Kasvukaupunkina Kangasala tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet asumiseen, harrastamiseen ja työskentelyyn.

Kangasalan kaupunki - Savuton työpaikka