Kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnassa on haettavana varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan virka 1.9.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija johtaa suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosalueen kasvun ja oppimisen tuen tulosyksikköä ja hän työskentelee osana varhaiskasvatuksen johtotiimiä.

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija toimii oppilashuollon ja varhaiskasvatuksen opettajien (kieli- ja kulttuuriryhmät) sekä taidepedagogien esimiehenä. Hän koordinoi kuntatasoisen kasvun ja oppimisen tuen tarpeita ja vastaa tukiresurssin jakamisesta varhaiskasvatuksessa.

Työtehtävien keskiössä ovat lapsen siirtymävaiheen koordinointi esiopetuksesta alkuopetukseen ja moniammatillinen verkostotyö kasvun ja oppimisen tuen sekä esiopetuksen oppilashuollon ja sisote-yhteistyön osalta.

Varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija koordinoi ja ohjaa monikulttuurisen sekä kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen kehittämistä kuntatasolla. Hän toimii kuntatason erityispedagogiikan asiantuntijana vastaten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen, esiopetuksen oppilashuollon ja moniammatillisen verkostotyön kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen kasvun ja oppimisen tuen asiantuntijan tehtävään on Varhaiskasvatuslain 540/2018 § 30 mukainen kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus) sekä riittävä johtamistaito.

Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Yksilö- ja ryhmähaastattelut järjestetään erikseen haastatteluun kutsutuille 30.7.2020 klo 13-16.

Hakemukset toimitetaan 22.7.2020 klo 12.00 mennessä kuntarekryn sähköisellä lomakkeella, työavain 297916.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Tiedustelut sähköpostitse: varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Varhaiskasvatus, Suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut, Kasvun, kehityksen ja oppimisen tuki
Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.

Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi