Kätilö (2), kesätyö, synnytysosasto - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme synnytysosastolle ammattitaitoisia ja motivoituneita kätilöitä. Synnytysosasto on 11-paikkainen yksikkö. Yksikössä toimii myös päivystys- ja ajanvarauspoliklinikka. Synnytysosastolla hoidetaan raskaana olevia, synnyttäviä, synnyttäneitä sekä vastasyntyneitä perhekeskeisesti.

Toivomme sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Kätilön aiempi työ synnytysosastolla katsotaan eduksi tehtävän hoitamisessa. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä. Työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Kätilön kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat: Osastonhoitaja Tiina Kemppainen p. 040 5093137, sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi ja ylihoitaja Jaana Roininen p. 040 8221526
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Synnytysosasto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.