Kätilö (5), kesätyö, osasto 13 - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme joukkoomme ammattitaitoisia ja motivoituneita kätilöitä kesäsijaisuuksiin (vähintään 5 kesäsijaisuutta).

Osastolla 13 hoidetaan synnyttäneitä, vastasyntyneitä ja raskaana olevia. Synnytysten ja naistentautien hoitotyössä korostuvat perhelähtöisyys ja vauvamyönteisyys. Osastollamme sinulla mahdollisuus kehittyä monipuoliseksi osaajaksi kannustavassa ilmapiirissä. Työ osastollamme on kolmivuorotyötä ja työvuorosuunnitteluamme ohjaa työaika-autonomia.

Toivomme sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteellisuutta sekä hyviä vuorovaikutus- ja ryhmätaitoja. Arvostamme aiempaa työ- ja harjoittelukokemusta osastoilla hoidettavien potilasryhmien hoitotyössä. Tehtävässä tarvitaan priorisointitaitoja, joustavuutta sekä kykyä reagoida nopeasti äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Imetysohjaajakoulutus katsotaan eduksi.

Kätilön kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös kätilötyön opiskelija hoitaja-nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja-nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien sijaisten löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työntekijöiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelusuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Pirkko Nikula, p. 040 840 5219, apulaisosastonhoitaja Kirsi Pohjola, p. 040 1343 857 sekä ylihoitaja Jaana Roininen, p. 040 822 1526, s-postit etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja naisten tulosalue, Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka, Osasto 13
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat