Katumestari - Jyväskylän kaupunki

Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueiden palvelualue vastaa kaupungin yleisten alueiden infran hallinnasta ja metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta, viljelypalstatoiminnan järjestämisestä, yksityistieavustusten hoitamisesta, seudullisesta joukkoliikenteestä, jätehuollon viranomaistehtävistä sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttamisesta.

Haemme liikenne- ja viheralueet -palvelualueelle

KATUMESTARIA

vakituiseen virkaan 1.6.2020 alkaen.

Katumestarin tehtäviin kuuluvat yksityistieavustusten jakamiseen liittyvät tehtävät sekä omaisuudenhallintaan kuuluvien järjestelmien tallennus, käyttö ja kehittäminen. Omaisuudenhallinnan tietojen ylläpitämisen lisäksi katumestari vastaa osaltaan rekistereistä saatavien tietojen raportoinnista, toimintatapojen kehittämisestä ja asiakaspalvelusta.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto esimerkiksi yhdyskuntatekniikan, logistiikan tai rakentamisen alalta. Kelpoisuudeltaan pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös opintojen loppuvaiheessa olevat opiskelijat.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää paineensieto- ja päätöksentekokykyä, vuoro-vaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Työssä edellytetään myös ajokorttia ja tietoteknistä osaamista. Arvostamme vastuullista ja jämäkkää otetta työhön sekä halua oppia uutta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Tehtävä alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Virka on julistettu uudelleen haettavaksi. Edellisessä virkahaussa tulleet hakemukset ja haastattelut huomioidaan.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Katupäällikkö Tuula Smolander 014 266 5137, tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupunki
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 143 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!