Kaupunginarkkitehti,  hakemusaika on jatkettu - Raaseporin kaupunki

Kaupunginarkkitehti toimii teknisen toimialan kaavoitus- ja ympäristöosaston osastopäällikkönä. Osasto koostuu kaavoitus-, ympäristönsuojelu- sekä rakennusvalvontayksiköstä.

Kaupunginarkkitehtina johdat kaavoitustoimintaa, eli vastaat teknisen toimialan kaupunkisuunnitteluosaston kaavoitustehtävistä. Kaupunginarkkitehti toimii esittelijänä kaavoituslautakunnassa sekä hallinnollisten asioiden esittelijänä ympäristö- ja rakennuslautakunnassa.

Kaupunginarkkitehti kuuluu teknisen toimialan johtoryhmään ja hänellä on tärkeä rooli kaupungin strategisessa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on teknisen korkeakoulun tai yliopiston arkkitehti- tai maisema-arkkitehtitutkinto (ylempi korkeakoulututkinto). Hakijalla tulee olla myös erinomainen toisen kotimaisen kielen taito ja hyvä toisen kotimaisen kielen taito. Kaupunginarkkitehdin tehtävässä tarvitaan kokemusta maankäyttöön, asemakaavoitukseen ja yleiskaavoitukseen liittyvistä työtehtävistä.

Etusijalle asetetaan Cad-järjestelmän tietotaito sekä kokemus kunnallisesta hallinnosta.
Virkaa täytettäessä arvostetaan osaamista ja kokemusta kuntien rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelutehtävistä.

Kaupunginarkkitehdin tulee kyetä näkemään oman vastuualueensa muutos- ja kehittämismahdollisuudet, toimimaan kannustavana ja innostavana esimiehenä sekä tekemään yhteistyötä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Teemme tässä rekrytoinnissa yhteistyötä rekrytointiyhtiö Mercuri Urvalin kanssa. Konsultti Marcus Jensén, marcus.jensen@mercuriurval.com.

Tutustu työnantajaan

Tekninen johtaja Jan Gröndahl, puh. 019 289 2550 , jan.grondahl@raasepori.fi

Tekninen toimiala
Osoite: Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.

Raaseporin kaupunki - Savuton työpaikka Raaseporin kaupunki - Unicef lapsiystävällinen kunta