Kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kaupunki

Kaupungineläinlääkäri - Pudasjärven kaupunki

Viranhaltijan sijoituspaikka on Vaalan ja Utajärven kunnat ja toimialue koko Oulunkaaren ympäristöpalveluiden toimialue. Työ on pääasiassa praktiikkaa. Virkaan sisältyy pieni määrä virkatehtäviä, lähinnä kiireellisiä eläinsuojelutarkastuksia. Suureläimiä eläinlääkäri hoitaa maatiloilla Vaalassa ja Utajärvellä kaikkina työpäivinä. Pieneläinvastaanotto sijaitsee Vaalassa, jossa eläinlääkäri ottaa pieneläimiä vastaan neljänä päivänä viikossa. Työnantajan päätöksestä riippuen yhtenä päivänä viikossa eläinlääkäri lisäksi joko pitää pieneläinvastaanottoa Utajärvellä tai tekee Utajärven kunnassa kotikäyntejä pieneläimille (yksinkertaiset toimenpiteet) siten, että asiakkailta laskutetaan sama muin käynnistä vastaanotolla (työnantajan maksaessa matkakustannukset ja käyntimaksusta vastaanottokäyntimaksun ylittävän osan). Vaalan vastaanoton varustelutaso on kohtalainen. Työ on arviolta yli puolet ajasta suureläinpraktiikkaa, suurin osa nautoja. Eläinlääkärillä saattaa olla käytettävissä eläinlääkärin avustaja yhtenä päivänä joka toinen viikko. Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus keskimäärin joka 4. vuoro. Päivystysalue on yhteinen viereisen yhteistoiminta-alueen kanssa ja siihen kuuluvat Vaalan, Utajärven, Siikalatvan ja Pyhännän kunnat.
Kelpoisuusvaatimuksena on eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto, oikeus toimia Suomessa laillistettuna eläinlääkärinä sekä lisäksi perehtyminen Suomen eläinsuojelu-, eläintauti- ja sivutuotelainsäädäntöön Ruokaviraston hyväksymällä tavalla, silloin kun hakija ei ole valmistunut eläinlääkäriksi Suomesta. Oma-aloitteisuus, tehokkuus ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia virkaan valittavalle.

Edellytämme kokemusta kunnan praktikkoeläinlääkärinä työskentelystä ja kunnaneläinlääkärin virkatehtävien (vähintään eläinsuojeluvalvonta) hoitamisesta ja sujuvaa suomen kielen taitoa. Eduksi luetaan työkokemus pien- ja suureläinkirurgiasta.

Koeaika on 6 kuukautta. Hyväksyttävä Pudasjärven kaupungin työterveyshuollon antama lääkärintodistus edellytetään 30 vuorokauden kuluessa viran vastaanottamisesta. B-luokan ajokorttia ja oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään. Tehtäväkohtainen palkka on 2843,28 € / kk. Paikallissopimuksen mukaisesti puolikas päivystysvapaa kertyy myös arkiyöpäivystyksestä. Muut ehdot määräytyvät lääkärisopimuksen mukaisesti. Valintaperusteena on kelpoisuusvaatimuksen ja edellä mainittujen edellytysten täyttyminen sekä arvio edellä mainituista eduksi luettavista asioista ja ominaisuuksista sekä suoriutuminen haastattelussa.

Tehtävää voi olla mahdollista hoitaa syksystä 2019 vuoden loppuun ensin viransijaisena erikseen sovittavasti.

Paikkaa haetaan ensisijaisesti osoitteessa kuntarekry.fi Kaikki tiedot pyydetään kirjoittamaan Kuntarekryn lomakekenttiin eikä erillisille liitetiedostoille. Liitetiedostoja ei tule toimittaa myöskään sähköpostitse. (Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta lähettää hakemusta Kuntarekryn kautta, hakemus tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pudasjarvi.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven kaupunki, Oulunkaaren ympäristöpalvelut, PL 10, 93101 Pudasjärvi.)

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi/ymparistopalvelut

Ympäristöjohtaja, johtava eläinlääkäri Henri Pätsi ensisijaisesti sähköpostitse (etunimi.sukunimi@pudasjarvi) ja puhelimitse p. 0400433998 arkisin klo 13-14.

Pudasjärven kaupunki, Hallintotoiminta, Oulunkaaren ympäristöpalvelut
Osoite: Kolehmaisentie 3, 91700 Vaala

Oulunkaaren ympäristöpalvelut tuottaa kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mukaan lukien eläinlääkintähuollon palvelut Iin, Utajärven ja Vaalan kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin. Lisäksi tuotetaan eläinlääkintähuollon palvelut Yli-Iin suuralueelle Oulun kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Ympäristönsuojelun viranomaispalvelut tuotetaan Iin ja Utajärven kuntiin sekä Pudasjärven kaupunkiin.
Pudasjärven kaupunki hallinnoi ympäristöpalveluja ja sen koko henkilöstöä. Oulunkaaren ympäristöpalvelut sijoittuvat Pudasjärven kaupungin hallinnossa itsenäisenä tulosyksikkönä. Palveluista vastaa Oulunkaaren ympäristölautakunta, jossa on kaksi jäsentä jokaisesta sopijakunnasta.

Tutustu työnantajaan