Kaupungineläinlääkäri - Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee kaupungineläinlääkäriä kaupungineläinlääkäritiimiimme. Kyseessä on praktikkoeläinlääkärin virka, johon kuuluu päivystysvelvollisuus.

Virka täytetään 70 % työajalla. Arkityöpäiviä on viikossa 1-5 päivää työvuorolistan mukaisesti. Virkaan kuuluva päivystysvelvollisuus on 1/7.

Viran ensisijainen sijoituspaikka on virantoimituksen alkaessa Kangasniemen kunta, jossa Mikkelin seudun ympäristöpalveluilla on kahden praktikkoeläinlääkärin yhteisvastaanotto.

Kaupungineläinlääkäripraktikon työ Kangasniemellä on monipuolista maaseudun sekapraktiikkaa, johon kuuluu tuotantoeläin-, pieneläin- ja hevospraktiikan lisäksi pienteurastamon tarkastuseläinlääkärin tehtävät ja osallistuminen laitosvalvontaan sekä eläintautien vastustukseen liittyviä tehtäviä ja eläinsuojelutehtäviä valvontaeläinlääkärin työparina tai poissa ollessa.

Tavoitteena on, että Kangasniemellä on arkipäivisin töissä vähintään toinen kaupungineläinlääkäreistä, usein molemmat. Työt jaetaan kahden kaupungineläinlääkärin kesken. Päivystyksen lisäksi pienteurastamon tarkastuseläinlääkärin tehtävät edellyttävät viikoittain työskentelyä virka-ajan ulkopuolella

Työnantaja voi tarvittaessa määrätä kaupungineläinlääkärin työskentelemään myös yksikön muilla eläinlääkäreiden vastaanotoilla, Mikkelissä tai Mäntyharjussa. Mikkelin ja Mäntyharjun vastaanotoilla on kaupungineläinlääkärin työ pieneläinpainoista sekapraktiikkaa yhteisvastaanotolla.

Kangasniemen vastaanotolla työskentelevät Mikkelin kaupungineläinlääkärit päivystävät ensi sijassa ainakin toistaiseksi suureläinpäivystäjinä osana Keski-Suomen maakunnallista päivystystä. Kangasniemelle sijoitetut kaupungineläinlääkärit joutuvat kuitenkin tarvittaessa päivystämään myös Mikkelin seudun eläinlääkäripäivystyksessä, joka on usein kiireellinen, pieneläinpainotteinen sekapäivystys ja jossa edellytetään monipuolista tuntemusta pieneläimistä, tuotantoeläimistä ja hevosista sekä valmiutta päivystysaikaiseen pieneläinkirurgiaan.

Päivystysalueiseen tulee lähivuosina todennäköisesti muutoksia. Päivystyssopimus Jyväskylän kanssa Kangasniemen eläinlääkäripäivystyksestä on tehty vuodeksi kerrallaan. Kangasniemen eläinlääkäripäivystys saatetaan siirtää osaksi Mikkelin seudun eläinlääkäripäivystystä tai perustaa Etelä-Savon maakunnallinen eläinlääkäripäivystys, mikä tarkoittaisi päivystysalueen muuttumista.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29). Lisäksi hakijalta vaaditaan Ruokaviraston todistus tutustumisesta Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus (1031/2009, 2 §).

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja tunnollista työotetta kunnaneläinlääkärin työhön ja monipuoliseen työnkuvaan, joustavuutta, mukautumiskykyä muuttuvassa työympäristössä, sitoutuneisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisiä toimintatapoja, halukkuutta kehittää ammattitaitoaan sekä hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja.

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää tutkinto- ja työtodistukset pdf-tiedostona sekä tiedot mahdollisista suosittelijoista.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijoille järjestetään haastattelu Mikkelissä viikolla 24.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen, puh. 0401295120, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alue muodostuu viidestä kunnasta, jotka ovat Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Eläinlääkintähuollolla on kolme yhteisvastaanottoa, joissa työskentelee 1-4 eläinlääkäriä. Mikkelin seudulla on viiden praktikkoeläinlääkärin päivystyspiiri ja päivystyksessä kaupungineläinlääkärin vastuulla on sekä pien- että suureläinpäivystys. Kangasniemi kuuluu ainakin toistaiseksi Keski-Suomen päivystyspiiriin, jossa suur- ja pieneläinpäivystys on eriytetty ja kaupungineläinlääkärin vastuulla on suureläinpäivystys.

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi


Osoite: Sairaalantie 15, 51200 Kangasniemi

Sinulle suositellut työpaikat