Kaupungineläinlääkäri - Mikkelin kaupunki

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut hakee kaupungineläinlääkäriä kaupungineläinlääkäritiimiimme. Kyseessä on praktikkoeläinlääkärin virka, johon kuuluu päivystysvelvollisuus. Työ on pieneläinpainotteista sekapraktiikkaa.

Virka täytetään 50 % työajalla ja arkityöpäiviä on työvuorolistan mukaisesti viikossa 0-5 päivää. Virkaan kuuluva päivystysvelvollisuus on 1/10.

Mikkelin seudun eläinlääkäripäivystys on usein kiireellinen, pieneläinpainotteinen sekapäivystys, jossa edellytetään monipuolista tuntemusta pieneläimistä, tuotantoeläimistä ja hevosista sekä myös kokemusta mm. pieneläinten akuutista ensiavusta ja pieneläinkirurgiasta. Lisäksi virkaan kuuluu eläintautien vastustukseen liittyviä virkatehtäviä ja eläinsuojelutehtäviä valvontaeläinlääkärin työparina tai poissa ollessa.

Viran ensisijainen sijoituspaikka on virantoimituksen alkaessa Mikkelin kaupungissa sijaitseva neljän praktikkoeläinlääkärin yhteisvastaanotto. Työnantaja voi tarvittaessa määrätä kaupungineläinlääkärin työskentelemään väliaikaisesti yksikön muilla vastaanotoilla, Mäntyharjussa tai Kangasniemellä. Kangasniemellä virkaan kuuluu myös pienteurastamon tarkastuseläinlääkärin tehtävät.

Mikkelin vastaanoton yhteydessä on myös valvontaeläinlääkäreiden työpiste.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun eläinlääkärin pätevyys (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 21.1.2000/29). Lisäksi hakijalta vaaditaan Ruokaviraston todistus tutustumisesta Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön, koska virkaan kuuluu eläintautilain täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan ja eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä. Eläinlääkintähuoltolaki (765/2009, 16 §) ja eläinlääkintähuoltoasetus (1031/2009, 2 §).

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja tunnollista työotetta kunnaneläinlääkärin monipuoliseen työhön, joustavuutta, mukautumiskykyä muuttuvassa työympäristössä, sitoutuneisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeisiä toimintatapoja, halukkuutta kehittää ammattitaitoaan sekä hyviä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Kokemus kunnaneläinlääkärin pieneläinpainotteisesta työstä, hyvät pieneläinkirurgian ja röntgenkuvauksen taidot katsotaan eduksi. Pieneläinkiinnostuksen lisäksi virassa tarvitaan kiinnostusta ja kokemusta tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä hevosista.

Virkaan otettavan on ennen valinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virkaan valitulla on 6 kk koeaika.

Hakemukseen tulee liittää tutkinto- ja työtodistukset pdf-tiedostona sekä tiedot mahdollisista suosittelijoista.

Haastatteluun tulee ottaa mukaan alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Hakijoille järjestetään haastattelu Mikkelissä viikolla 24.

Lisätietoja

http://www.mikkeli.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Terveysvalvonnan johtaja Maria Tirkkonen, puh. 0401295120, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Lisätietoja

Mikkelin kaupunki, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden yhteistoiminta-alue muodostuu viidestä kunnasta, jotka ovat Mikkeli, Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju ja Pertunmaa. Eläinlääkintähuollolla on kolme yhteisvastaanottoa, joissa työskentelee 1-4 eläinlääkäriä. Mikkelin seudulla on viiden praktikkoeläinlääkärin päivystyspiiri ja päivystyksessä kaupungineläinlääkärin vastuulla on sekä pien- että suureläinpäivystys. Kangasniemi kuuluu ainakin toistaiseksi Keski-Suomen päivystyspiiriin, jossa suur- ja pieneläinpäivystys on eriytetty ja kaupungineläinlääkärin vastuulla on suureläinpäivystys. Päivystysalueisiin saattaa lähivuosina tulla muutoksia.

Mikkeli on yhdistelmä urbaania ja maaseutumaista elämää Etelä-Savon sydämessä, kauniissa Järvi-Suomessa. Ihmisen kokoisessa Mikkelissä luovuus luo työtä ja hyvinvointia. Verraton elämänlaatu syntyy kunnioittamalla puhtaan luonnon kattausta: metsää, vettä ja ruokaa. Tasa-arvo, koulutus ja ylpeys omasta tekemisestä ovat aina olleet täällä hyvän elämän perustana. Edelläkävijöinä olemme varmoja tulevista saavutuksista ja luomme rohkeasti kehittyvän kaupungin tulevaisuutta.

Mikkelin kaupungilla työskentelee 2.200 työntekijää, joiden toiminnan ytimessä on kaupungin 55.000 asukkaan palveleminen.

Mikkelin kaupunki on savuton työpaikka.

Solmu-palvelu auttaa tarvittaessa mahdollista Mikkelin seudulle muuttajaa yksilöllisesti avaimet käteen -periaatteella. Katso lisää www.eroakiireesta.fi


Osoite: Rauhankatu 10, 50100 Mikkeli

Sinulle suositellut työpaikat