Skip to main content
test
Kaupungineläinlääkäri - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa (Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala) on haettavana 18.7.2022 klo 15 mennessä kaupungineläinlääkärin toistaiseksi voimassa oleva virka Nivalan toimipisteessä. Virka täytetään lähtökohtaisesti 100 % työajalla alkaen 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Kallion kuntayhtymässä on kaksi yhteisvastaanottoa, joista toinen on Nivalassa (3 eläinlääkäriä) ja toinen Ylivieskassa (4 eläinlääkäriä). Kuntayhtymässä on myös valvontaeläinlääkäri, joka pääsääntöisesti vastaa eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä alkutuotannon valvonnasta.

Kuntayhtymän praktikkokunnaneläinlääkäreiden tehtäviin kuuluu hyöty- ja pieneläinpraktiikkaa ja viranomaistehtäviä valvontaeläinlääkärin ollessa vapaalla. Virkaan sisältyy päivystysvelvollisuus ja päivystys on 5 eläinlääkärin ringissä. Nivalan yhteisvastaanotolta käsin hoidetaan pääasiassa tuotantoeläimiä ja praktiikka on nautavoittoista, sisältäen pääasiassa eläinten terveyden- ja sairaudenhoitoa ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Huolehdimme perehdytyksestä ja koska työtä tehdään yhteisvastaanotolta käsin, on kollega-apua saatavilla.

Etäisyydet praktiikka-alueella ovat kohtuulliset. Alueella on runsaasti edistyksellisiä, hyviä karjatiloja ja asiakkaat ovat mukavia, mikä tekee työstä mielekästä ja takaa hyvän ansiotason. Nivalan yhteisvastaanotolla työskentelevien eläinlääkäreiden päivystysalueeseen kuuluvat Nivalan ja Sievin kunnat. Peruspalkka on 3000,00 €/kk. Päivystyskorvaukset ovat 1,5-kertaiset virkaehtosopimuksen minimiin nähden. Akuuteista, normaalista päivystysrytmistä poikkeavista päivystyksistä saa lisäkorvauksen.

Viranhoito edellyttää ajokorttia ja oman auton käyttöä sekä vähintään kohtuullista suomen kielen taitoa. Arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Kiinnostus tuotantoeläinlääkintää kohtaan ja kokemus käytännön nautapraktiikasta katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Muissa EU/ETA-maissa tutkinnon suorittaneilta edellytetään lisäksi virkaeläinlääkärikurssin suorittamista.

Nivalan vastaanotto on hyvin varusteltu ja sen yhteydessä on ilmainen asunto, joka soveltuu hyvin väliaikaiseen asumiseen. Avustamme tarvittaessa asunnon hankinnassa.

Virkaan valitun on ennen virkavalinnan vahvistamista esitettävä työnantajalle hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Lisätiedot: Ympäristöterveydenhuollon johtaja, ELL Päivi Pyykönen, p. 044 419 5026, paivi.pyykonen@kalliopp.fi

Osoite: Tasangontie 21, 84100 Ylivieska

Hakemukset liitteineen pyydetään toimittamaan Kuntarekryn kautta tai vapaamuotoisesti ympäristöterveydenhuollon johtajalle yllä olevaan osoitteeseen 18.7.2022 klo 15 mennessä

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ympäristöterveydenhuollon johtaja, ELL Päivi Pyykönen, p. 044 419 5026, paivi.pyykonen@kalliopp.fi

Lisätietoja

Ympäristöterveydenhuolto

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!


Osoite: Tasangontie 21, 84100 Ylivieska

Sinulle suositellut työpaikat