Kaupungingeodeetti - Lapuan kaupunki

Kaupungingeodeetti - Lapuan kaupunki

Teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosastolla julistetaan uudelleen haettavaksi

KAUPUNGINGEODEETIN VIRKA

toistaiseksi 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kaupungingeodeetti toimii teknisen keskuksen maankäyttö- ja kiinteistöosaston päällikkönä. Osaston toimialaan kuuluvat kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut, maanhankinta ja tonttienluovutus, maastomittaus- ja paikkatietopalvelut sekä kiinteistönmuodostus. Maankäyttö- ja kiinteistöpalveluissa työskentelee yhteensä 11 henkilöä.

Kaupungingeodeetin keskeisiin tehtäviin kuuluvat strateginen maankäytön suunnittelu, yleis- ja asemakaavoitusprosessien hallinnointi, ohjaaminen ja suunnittelu, kiinteistörekisterin pitäjän tehtävät sekä vastata kaupungin kartaston ja paikkatietojärjestelmän kehittämisestä. Kaupungingeodeetti toimii kaavoitusasioiden esittelijänä kaupunkisuunnittelujaostossa ja maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kunnan kaavoittajana. Valtaosa asemakaavoista laaditaan kaupungin oman kaavasuunnittelijan toimesta ja yleiskaavoituksessa käytetään osaksi alan suunnittelutoimistoja.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät kunnan kiinteistöinsinööristä annetun lain sekä kaavoitusmittausten valvojasta säädetyn asetuksen vaatimusten mukaisesti. Virkaan valittavalla tulee olla maanmittausalan diplomi-insinöörin tutkinto. Lisäksi arvostamme yhteistyökykyä ja valmiutta toiminnan kehittämiseen mm. digitalisaation hyödyntäminen toimintojen ja palvelujen kehittämisessä. Kaavoituksen, johtamisen ja kunnallisen palvelun työkokemus katsotaan eduksi.

Viran palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, mutta sen sijaan toivomme cv:tä liitetiedostona. Todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemukset Kuntarekryn kautta.
Aiemmin jätetyt hakemukset huomioidaan virkaa täytettäessä.

Lisätietoja

http://www.lapua.fi

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Anu Muurimäki, puh. 06 438 4600, 044 438 4600 ja kaupungingeodeetti Tapio Moisio tapio.moisio@lapua.fi , 044 438 4630

Lapuan kaupunki, Tekninen keskus
Osoite: Lapua

Lapua on 14 400 asukkaan elinvoimainen kaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Etelä-Pohjanmaata.

Tutustu työnantajaan