Kaupunginreviisori - Lahden kaupunki

Lahden kaupunki julistaa haettavaksi KAUPUNGINREVIISORIN viran. Virka täytetään 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Kaupunginreviisori johtaa Lahden kaupungin tarkastustoimistoa. Hän toimii myös tarkastuslautakunnan esittelijänä. Tarkastustoimen keskeisimpänä tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kaupunginreviisorin kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai JHT-tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja toiminnan arviointiin.

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksensa. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee ennen virantoimituksen alkamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 19.3.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/tietoja-lahdesta/kaupungin-organisaatio/tarkastustoimisto/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Reijo Oksanen puh. 040-531 3787 ja kaupunginreviisori Juha Tapiola puh. 050-559 4057

Lahden kaupunki
Osoite: Saimaankatu 11, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!