Skip to main content
test
Kaupunkiympäristölakimies - Kokkolan kaupunki

Kaupunkiympäristön toimiala eli Kaupunkiympäristö käsittää kaupunkirakennelautakunnan sekä rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisen toiminnan. Kaupunkiluvitus on Kaupunkiympäristön ainoa Rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen vastuualue toimialan viidestä vastuualueesta.

Kaupunkiluvitus hoitaa rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa MRL:n mukaisia rakennusvalvontaviranomaiselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä tavoitteena kestävästi kehittyvä, terveellinen, viihtyisä ja luontosuhteiltaan monimuotoinen elin- ja luonnonympäristö. Lisäksi Kaupunkiluvituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin ja muusta erikseen sovitusta pysäköinninvalvonnasta.

Kaupunkiympäristölakimies tuottaa asiantuntijapalveluita kaupunkiympäristön toimialalle sekä sen palveluyksiköille. Kaupunkiympäristölakimies toimii toimialajohtajan sijaisena.

Pääasiallisina tehtävinä on johtaa kaupunkiluvituksen vastuualuetta ja toimia asiantuntijana Kaupunkiympäristön toimialan tehtäväalueisiin liittyvissä lakiasioissa painottuen erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain alaisiin erityiskysymyksiin. Lakimiehen työ sisältää koko toimialan läpileikkaavaa juridista selvitystyötä, erilaisten asiakirjojen ja materiaalin luonnostelua ja laadintaa, kouluttamista sekä avustamista erilaisissa oikeudellisissa ja hallinnollisissa prosesseissa. Lisäksi lakimies osallistuu osaltaan sujuvan päätöksentekoprosessin turvaamiseen tukemalla valmistelua ja toimimalla esittelijänä. Maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvien kysymysten lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. hankintoihin, sopimuksiin ja kaupungin merkittäviin investointihankkeisiin liittyvä oikeudellinen tukeminen.

Viran kelpoisuusehtona on oikeustieteen tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytykset tehtävän hoitamiselle ovat kokemus kaupungin päätöksenteosta ja luvitukseen liittyvistä tehtävistä, kaupunkiympäristön toimialaan kuuluvan lainsäädännön osaaminen sekä kokemus yksikön johtamisesta ja hallintotehtävistä.

Kielitaitovaatimuksina on sekä suomenkielen että ruotsinkielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Tarjoamme sinulle kiinnostavan, monipuolisen ja vaihtelevan työn, jossa sinulla on mahdollisuus hyödyntää monipuolista osaamistasi ja kehittyä ja oppia uutta. Tukena työssäsi toimivat eri alojen asiantuntijat sekä hallinto.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

johtava ympäristötarkastaja Juhani Hannila, p. 044 7809 307, kaupunkiympäristöjohtaja Nina Kujala, p. 044 7809 331
sähköpostit: etunimi.sukunimi@kokkola.fi
Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.
Tehtävään valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkiluvitus

Merellinen, kasvava ja kehittyvä Kokkola on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus. Lähes 50 000 asukkaan kaupunki tarjoaa monipuoliset asumisolosuhteet, kattavat peruspalvelut, hyvät liikenneyhteydet sekä erinomaiset mahdollisuudet koulutukseen ja vapaa-ajanviettoon. Työnantajana Kokkolan kaupunki on merkittävä monialakonserni, sillä sen palveluksessa on 2300 työntekijää. Henkilöstössä on opetuksen ja kasvatuksen samoin kuin tekniikan, hallinnon ja kulttuurin ammattilaisia.


Osoite: Kauppatori 5, Kokkola, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat