Kausityöntekijät - Tampereen Infra

Tampereen Infra Oy tuottaa yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalveluja sekä kalusto- ja korjaamopalveluja. Me infralaiset rakennamme kotikaupunkimme Tampereen infraa ja pidämme sitä kunnossa, jotta täällä olisi hyvä elää ja asua, mukava harrastaa ja viettää vapaa-aikaa. Visiomme on olla Tampereen seudun arvostetuin infra-alan osaaja ja tavoitteenamme on sujuvoittaa arjen toimintaa ja elämysten hankkimista pitämällä hyvää huolta Tampereesta ja sen viihtyisyydestä. Lyömättömän kaupunkituntemuksen lisäksi vahvuuksiamme ovat joustavuus ja toimintanopeus ennalta arvaamattomissa töissä, palvelujemme toimintavarmuus sekä henkilökuntamme ammattitaito. Haemme useita kausityöntekijöitä kesälle 2020, työ tapahtuu eri puolilla kaupunkia.

Kunnossapitopalvelut

Kunnossapitopalvelut huolehtii suuressa osassa Tamperetta katujen ja viheralueiden kunnossapidosta. Myös liikunta- ja leikkipaikkojen, uimarantojen, talviuintipaikkojen, metsien, puiden ja taimistojen hoito kuuluvat monipuoliseen palveluvalikoimaan. Haemme kausityöntekijöitä eri yksiköihin, työ tapahtuu eri puolilla kaupunkia.

Kausityöntekijä (puutarhuri/arboristi)
Tehtäviin kuuluvat erilaiset taimistopuiden ja -alueiden hoitoon liittyvät työt. Tehtävään vaaditaan puutarhurin tai arboristin tutkinto sekä voimassa oleva B-ajokortti. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus viheralueiden kunnossapitotöistä ja erityisesti puiden hoidosta. Työ ajoittuu välille 20.4.-25.9.2020.

Kausityöntekijä (puutarhuri)
Tehtäviin kuuluvat erilaiset istutus ja hoitotyöt puutarhalla sekä päivystys viikonloppuisin noin kahden viikon välein. Tehtävään vaaditaan puutarhurin tutkinto. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus viheralueiden kunnossapitotöistä. Työ ajoittuu välille 20.4.-25.9.2020.

Kausityöntekijä (katujen kunnossapito)
Tehtäviin kuuluvat katujen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt. Työhön vaaditaan 18 vuoden ikä. Työ ajoittuu välille 1.6.-25.9.2020.

Kausityöntekijä (viheralueiden kunnossapito)
Tehtäviin kuuluvat viheralueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt. Työhön vaaditaan 18 vuoden ikä. Työ ajoittuu välille 20.4.-25.9.2020.

Kausityöntekijä (uimarannat, liikuntapaikat ja leikkipaikat)
Tehtäviin kuuluvat kunnossapitotyöt uimarannoilla, liikuntapaikoilla ja leikkipaikoilla. Tehtävään vaaditaan vähintään voimassa oleva B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 20.4.-25.9.2020.

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut tuottaa mittauksiin ja tutkimuksiin perustuvaa paikkatietoa. Lisäksi käsittelemme ja luovutamme paikkatietoa asiakkaille. Paikkatietopalveluilla on merkittävä rooli kiinteistöjen ja rakennusten sekä puistojen ja katujen maastoon merkitsemisessä. Toiminta-alueena on koko kaupunki ja kaupungin erillisprojektien kautta myös koko seutukunta.

Kevyen liikenteen laskija
Tehtävään haetaan 6 henkilöä, 16 - 18 -vuotiaita koululaisia. Toimenkuvaan kuuluu kevyen liikenteen laskenta. Työ ajoittuu välille
1.6. - 3.7.2020 viiden viikon työsopimuksella. Päivittäinen laskenta painottuu suurimmilta osaltaan klo 10 - 17. Viikoittainen työaika on 34h 30 min

Sisäiset palvelut

Kausityöntekijä (liikennemerkkitoimisto, asennus ja korjaus)
Tehtäviin kuuluvat monipuoliset avustavat liikennemerkkien ja opasteiden asennus- ja korjaustyöt. Tehtävään vaaditaan vähintään voimassa oleva B-ajokortti. Eduksi katsotaan ajokokemus sekä kokemus kunnossapito- tai rakentamistöistä. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020.

Kausityöntekijä (liikennemerkkitoimisto, teippaamo)
Tehtäviin kuuluvat teippaamon liikennemerkkien valmistuksen avustavat tehtävät. Työ ajoittuu välille 1.6.-31.7.2020.

Kausityöntekijä (liikennemerkkitoimisto, varasto)
Tehtäviin kuuluvat varastolla asiakaspalvelu, liikennemerkkien ja opasteiden kokoamistyöt, tarvikkeiden teko ja huolto sekä teippaamon avustavat tehtävät tarvittaessa. Eduksi katsotaan kokemus varasto- tai rakentamistöistä. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020.

Kausityöntekijä (maanvastaanotto/varasto)
Tehtäviin kuuluvat kuormankirjaustehtävät maanvastaanottopaikoilla tai varastomiehen tehtävät varastolla. Työhön vaaditaan 18 vuoden ikä. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020.

Kausityöntekijä (maanvastaanotto)
Tehtäviin kuuluvat siivoustyöt lumenvastaanottopaikoilla. Työn kesto on viisi viikkoa ja se ajoittuu välille 1.6.-7.8.2020.

Kausityöntekijä (kalustopalvelut)
Tehtäviin kuuluvat erilaiset kuorma-autolla tehtävät kuljetustyöt. Tehtäviin vaaditaan voimassa oleva C-ajokortti, digipiirturikortti, kuljettajan ammattipätevyyskortti sekä kokemusta kuorma-auton kuljettamisesta ja kuorma-auton lisälaitteista. Työ ajoittuu välille 4.5.-25.9.2020.

Kausityöntekijä (korjaamopalvelut, asennus)
Tehtäviin kuuluvat korjaamopalvelujen auto- ja koneasentajan/autohuoltotyöntekijän tehtävät. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti, alan koulutusta ja valmius kaksivuorotyöhön. C-ajokortti katsotaan eduksi. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020.

Kausityöntekijä (korjaamopalvelut, varasto)
Tehtäviin kuuluvat korjaamopalvelujen varastotyöntekijän tehtävät. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti, tietotekniikan osaamista ja valmius kaksivuorotyöhön. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020.

Rakentamispalvelut

Rakentamispalvelujen tehtävänä on rakentaa ja peruskorjata mm. katuja, puistoja, liikunta- ja leikkipaikkoja, yleisiä alueita ja vesihuoltoa.

Kausityöntekijä (Rakentamispalvelut)
Tehtäviin kuuluvat erilaiset maa- ja viherrakennustyöt. Työ ajoittuu välille 4.5.-28.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviin haetaan Kuntarekryn kautta, hakuaika päättyy 28.2.2020 klo 23:59. Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaa rekrytointipalvelut, puh. 040 806 3184.

Lisätietoja

http://www.tampereeninfra.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaa rekrytointipalvelut, puh. 040 806 3184.

Tampereen Infra / Eri yksiköt
Osoite: Patamäenkatu 18, 33900 Tampere

Tampereen Infra Oy tuottaa yhdyskuntatekniikan kunnossapito-, rakentamis- ja paikkatietopalveluja sekä kalusto- ja korjaamopalveluja. Yhtiö kuuluu Tampereen kaupunkikonserniin ja on täysin Tampereen kaupungin omistama yhtiö. Ensimmäisenä toimintavuonna 2020 yhtiön liikevaihto tulee olemaan noin 51,4 milj. euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on noin 320 henkilöä ja Tampereen Infra Oy on liikevaihdon ja henkilöstön lukumäärän perusteella tarkasteltuna yksi merkittävimmistä Tampereen kaupungin omistamista yhtiöistä.