Skip to main content
test
Käyttömestari, Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut - Espoon kaupunki

Haemme Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalveluille vakituiseen työsuhteeseen käyttömestaria, jonka tehtäviin kuuluvat tapahtumien valo-, ääni- ja AV-tekniset työt. Työtehtäviin kuuluu tapahtumien suunnittelu-, rakennus-, toteutus- ja purkutyöt sekä asiakkaiden konsultointi. Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu kalustokirjanpito, kaluston ja järjestelmien suunnittelu, hankintojen valmistelu, sekä laitteiden huolto ja varastointi.

Käyttömestarilla on myös keskeinen rooli palvelualueen tapahtumien digitaalisten tuotantojen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Työ sisältää ilta-, viikonloppu- ja pyhätöitä.
Palvelualueella on käytössä työnkierto, mutta pääasiallisina työpisteinä toimii Kannusali ja Lastenkulttuurikeskus Aurora

Työpaikan nimi ja osoite: Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Kannusali Kannusillankatu 4, 02770 Espoo

Työaika: 38h 15min / vko

Tehtäväkohtainen palkka: 2652,87 €/kk + mahdolliset kokemuslisät (korkeintaan 8%), sekä työaikakorvaukset ilta-, yö-, lauantai-, sunnuntaityöstä

Tehtävä on vakinainen.

Kelpoisuusvaatimukset:
Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai alalla hankittu pitkäaikainen kokemus.

Tehtävässä edellytetään:
Oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Valo-, ääni- ja AV-teknisten välineiden, ratkaisujen ja laitteiden käytön osaamista sekä teknisten kokonaisratkaisujen hallintaa.
Modernin esitystekniikan laajaa tuntemusta.
Tuntemusta esitysteknisistäverkoista ja niiden käytöstä esitystekniikassa sekä yleisimpien audio- ja valo-ohjausverkkoprotokollien toiminnan ja konfiguroinnin hallintaa.
Digitaalisten tuotantojen teknisen toteutuksen kokonaisuuden hallintaa.
Vankkaa kokemusta alan työtehtävistä ja hyvää kykyä suoriutua henkilötasolla tapahtuvasta yhteistyöstä ja ryhmätyöskentelystä asiakkaiden, työryhmän jäsenten ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
Ongelmanratkaisu- ja paineensietokykyä sekä hyviä ryhmätyötaitoja.
Suomen kielen sekä Englannin kielen taitoa.

Arvostamme:
Tehtäväalueen kokonaisuuden hallintaa ja alan tuntemusta.
Sähköisten työvälineiden ja ohjelmistojen hallintaa.
Aktiivista vuorovaikutusta työn ja palvelukokonaisuuden kehittämisessä.
Näyttämömekaniikan järjestelmien tuntemusta
Ruotsin kielen taitoa.


Espoossa jokaisella työpäivälläsi on merkitys. Meillä pääset rakentamaan yhteiskuntaa aitiopaikalta ja vaikuttamaan kaupunkilaisten arkeen. Tarjoamme työntekijöillemme hyvät henkilöstöedut (mm. lounas-, liikunta- ja työmatkaetu sekä apua vuokra-asunnon hankintaan). Lue työstä, jolla on merkitystä: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry/MailView/"

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tehtävästä lisätietoja antaa arkisin klo 9.00-15.00 vastaava tuottaja Simppu Silaste puh. 050 594 2755

Lisätietoja

Espoon kaupunki, Elinvoiman tulosalue, Kulttuurin tulosyksikkö, Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut

Espoon kaupungin Kulttuurin tulosyksikkö on osa Elinvoima tulosaluetta ja vastaa kaupungin kulttuuritarjonnasta, kulttuurisesta profiilista sekä tulosyksikön vastuulla olevien vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut ovat osa Kulttuurin tulosyksikköä. Tapahtuma- ja kulttuuripalveluihin kuuluvat Espoon kulttuurikeskus, Näyttelykeskus WeeGee, Sellosali, Kannusali sekä Lasten kulttuurikeskus Aurora.

Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut vastaa kulttuuritalojen ja -tilojen toiminnasta, varustelusta ja tekniikasta, kaupunkitapahtumien tuotannosta ja markkinoinnista sekä tapahtumayhteistyöstä.


Osoite: Kannusillankatu 4, 02770 Espoo
Espoon kaupunki - Savuton työpaikka Espoon kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat