Kehittämisjohtaja - Etelä-Savon maakuntaliitto

ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO
hakee vakinaiseen virkasuhteeseen Mikkeliin

kehittämisjohtajaa

Etelä-Savon maakuntaliiton organisaatiouudistuksen yhteydessä aluekehitys- ja aluesuunnitteluyksikön tehtävät yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi.

Kehittämisjohtajan vastuualueeseen kuuluvat aluekehityslainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät. Tehtäviin sisältyvät maakuntaohjelmatyö, EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus, maakuntakaavoitus sekä ennakointiin, aluekehittämiseen ja alueiden käyttöön liittyvät sisällöt. Kehittämisjohtaja vastaa vastuualueensa toiminnasta, taloudesta, asioiden valmistelusta ja täytäntöön panosta.

Kehittämisjohtaja toimii kehittämisyksikön esimiehenä ja vastaa liiton edunvalvontatyöstä yhteistyössä maakuntajohtajan kanssa. Kehittämisjohtaja toimii myös maakuntajohtajan varahenkilönä sekä viraston johtoryhmän jäsenenä. Lisäksi kehittämisjohtaja toimii maakunnan yhteistyöryhmän esittelijänä ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön puheenjohtajana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, erinomainen suomen ja hyvä englannin kielen taito. Edellytämme lisäksi kokemusta johtamis- ja kehittämistehtävistä.

Arvostamme valinnassa kunta- ja aluehallinnon, kansallisen hallinnon ja EU:n aluekehitysasioiden päätöksenteon tuntemista. Lisäksi arvostamme aktiivista kehittämisotetta, strategiseen kehittämiseen liittyvää osaamista ja näkemystä sekä vahvaa sitoutumista Etelä-Savon maakuntaan.

Arvostamme erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä kokemusta muutosjohtamisesta.

Kehittämisjohtajan virka täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kehittämisjohtajan viran tehtäväkohtainen palkka on 6000 euroa/kk, lisät KVTES:n mukaisesti. Hakija voi esittää palkkatoivomuksen. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on toimitettava työnantajalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Kehittämisjohtajan virkaa haetaan Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta. Viran hakuaikaa on jatkettu 23.4.2021 klo 15.00 asti. Aikaisemmat hakemukset huomioidaan.

Lisätietoja virasta antavat maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puhelin 050 500 2584 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puhelin 050 537 6707.

Etelä-Savon maakuntahallitus

Lisätietoja

https://www.esavo.fi/

Tutustu työnantajaan

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puhelin 050 500 2584 ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, puhelin 050 537 6707

Etelä-Savon maakuntaliitto
Osoite: Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Etelä-Savon maakuntaliitto on aluekehitysviranomainen, joka vastaa oman maakuntansa - Etelä-Savon - yleisestä kehittämisestä.

Sinulle suositellut työpaikat