Kehittämiskonsultti, Palvelukehitys - Espoon kaupunki

Palvelukehitys -vastuuyksikön perustehtävänä on Espoo-tarinan mukaisesti kehittää älykkäitä palveluratkaisuja asiakkuusperustaisesti. Yksikkö tukee Kaupunki palveluna -periaatteen mukaista tulevaisuuden palvelujen kehittämistä esimerkiksi datan hyödyntämisen kehittämisellä ja kokeilutoiminnalla. Yksikkö vastaa tiedonhallinnan järjestämistehtävästä ja kokonaisarkkitehtuurin ohjauksesta, hallinnasta ja kehittämisestä.

Nyt haemme kokenutta kehittämiskonsulttia tukemaan kaupungin asiakkuusperustaista toiminnan kehittämistä. Kehittämiskonsultti toimii osana kokonaisarkkitehtuurityön ydinryhmää, ohjaa toiminta-arkkitehdin roolissa kaupunkitasoisesti prosessien kehittämistä ja tukee digitaalisten palvelujen kehittämisprojekteja toiminnan näkökulmasta. Työhön liittyy myös tiedonhallinnan tehtäviä mm. prosessien ja toimintaympäristön kuvaamiseen liittyen.

Tarjoamme uutta luovan edelläkävijätyöyhteisön, jonka työn tuloksia voit seurata www.espoo.fi/makewithespoo

Henkilökohtaiset haastattelut järjestetään Teamsin kautta perjantaina 30.10.2020.


Työpaikan nimi: Konsernihallinto / Hallinto ja kehittäminen / Palvelukehitys

Työaika: 36 h 15 min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään prosessien kuvaamisen ja kokonaisarkkitehtuurityön osaamista, tiimityö-, verkostoitumis- ja esiintymistaitoja.

Arvostamme palvelumuotoilu- ja LEAN osaamista, tiedonhallintalain tuntemusta, kokemusta läpiviedyistä tuloksekkaista ja vaikuttavista kehittämisprojekteista, joissa toimitaan toiminnan ja ICT:n rajapinnassa.


Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Lisätietoja

http://www.espoo.fi/makewithespoo

Tutustu työnantajaan

Tehtävästä lisätietoja antaa Kehittämispäällikkö Piia Wollstén, puh. 050-3052374.
Tiedustelut: ma 12.10 klo 15.00-16.30, ke 14.10 klo 8.30 -9.30, pe 16.10 klo 13.30-15.00

Espoon kaupunki, Konsernihallinto, Hallinto ja kehittäminen, Palvelukehitys
Osoite: Tekniikantie 15, 02150 Espoo

Espoo on yli 290 000 ihmisen kotikaupunki. Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka.

Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Espoossa yhdistyy huippuosaaminen, monipuolinen luonto sekä viihtyisät ja turvalliset asuinalueet. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä.

Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka.