Kehittämiskoordinaattorin määräaikainen tehtävä - Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa on haettavana 13.3.2021 klo 15 mennessä Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa (2020-2022) kehittämishankkeessa

KEHITTÄMISKOORDINAATTORIN määräaikainen tehtävä

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5,8 miljoonaa euroa viidelle hankkeelle lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Hankkeet toteutetaan vuosina 2020-2022 viidellä yhteistoiminta-alueella, ja niitä koordinoivat sosiaalialan osaamiskeskukset. Pohjois-Suomen lastensuojeluhankkeen tavoitteena varmistaa, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset ja nuoret saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti, asuinpaikasta riippumatta, myös sähköisesti. Kehittämistyön avulla ammattilaisten osaaminen vahvistuu niin, että heillä on työvälineitä, osaamista ja verkostoja käytettävissään lastensuojelun lasten ja nuorten tukemiseen.

Hanketta koordinoi Pohjois-Suomen osaamiskeskus ja hanke toteutetaan alueittain kuuden osahankkeen avulla. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hankekoordinaattori työskentelee Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuntien, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen kuntien, sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kuntien, Raahen hyvinvointikuntayhtymän kuntien, Kärsämäen kunnan sekä Kalajoen kaupungin ja Oulaisten kaupungin alueella.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7§:n mukaisen sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaavaa henkilöä. Toissijaisesti huomioidaan myös sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukaisen sosionomin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Hakijalta edellytetään kokemusta lastensuojelusta, kehittämistehtävistä, palvelurakenteiden, toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta. Lisäksi osaaminen mielenterveys- ja päihdetyöstä katsotaan eduksi.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, myönteistä asennetta, paineensieto kykyä, asiakaslähtöistä työ otetta, sekä luovuutta. Työ vaatii sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn, että valmiuksia verkostonyhteistyöhön.
Oman auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoitamiseksi on välttämätön.

Valittavan työntekijän palkkaus on 3900 euroa/kk.

Toimi täytetään mahdollisimman pian sopimuksen mukaan. Tehtävä kestää ainakin 31.12.2021 saakka ja ehdollisesti vuoden 2022 loppuun, mikäli hankerahoitus järjestyy.

Lisätietoja antavat:
- lastensuojelun palvelupäällikkö Kaija Jokela p. 044 419 5710 ja
- perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lisätietoja

http://www.kalliopp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat:
- lastensuojelun palvelupäällikkö Kaija Jokela p. 044 419 5710 ja
- perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Leena Iisakkila p. 044 419 5027
sähköposti: etunimi.sukunimi@kalliopp.fi

Lastensuojelun monialainen kehittäminen Pohjois-Suomessa (2020-2022) kehittämishanke
Osoite: Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Järjestämme Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Alavieskan ja Sievin kuntien sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueen noin 33 500 asukkaalle. Meillä työskentelee noin 1 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Arvostamme henkilöstömme osaamista ja tuemme jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä. Olemme parantaneet toimintaamme vahvasti koko olemassaolomme ajan. Meillä on uudistettu työtapoja ja prosesseja kaikissa Kallion palveluissa. Tarjoamme kilpailukykyisen palkan, laajat työterveyshuollon palvelut ja muuta työhyvinvointia tukevia palveluja. Tervetuloa osaavaan ja innostuneeseen joukkoomme!