Kehittämispäällikkö - Lappeenrannan kaupunki

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella tarjoamme hyvähenkisen ja eteenpäin katsovan työyhteisön. Olemme aktiivisesti mukana pelastusalan valtakunnallisessa yhteistyössä. Kehittämispäällikkönä pääset avainpaikalle kehittämään Etelä-Karjalan maakunnan turvallisuutta kaikissa olosuhteissa - yhteistyössä. Maakunnassamme pääset asumaan keskellä kauneinta luontoa hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä. Eteläkarjalaiset tunnetaan avoimina, eloisina ja vieraanvaraisina ihmisinä. Haluaisitko sinä olla yksi meistä?

Kehittämispäällikön keskeisimpinä tehtävinä on vastata pelastuslaitoksen ennakoinnista ja kehittämisestä, johon kuuluvat toimintaympäristön, onnettomuusuhkien sekä onnettomuuksien määrän ja syiden kehityksen seuranta ja analysointi yhteistyössä muiden viranomaisten ja alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa, alueellisen riskinarvion tuottaminen ja sen yhteensovittaminen kansalliseen ja paikalliseen riskinarviotietoon, pelastuslaitoksen suorituskyvyn ja osaamisen, palveluiden tuottavuuden, laadun ja saatavuuden kehittäminen, palvelutasopäätöksen valmistelu ja toteutumisen seuranta sekä pelastuslaitoksen omavalvonta. Kehittämispäällikön tehtävistä ja ratkaisuvallasta säädetään tarkemmin laadittavassa tehtäväkuvassa.

Kehittämispäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä tehtävän edellyttämä voimassa oleva ajokortti. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta pelastustoimen ja sisäisen turvallisuuden viranomaisyhteistyöhön sekä valtion- ja kunnallishallinnon tuntemusta, kokemusta ja tuloksellisuutta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, perehtyneisyyttä pelastustoimen tehtäviin, oma-aloitteellisuutta, koordinointi- ja organisointitaitoja erilaisissa verkostoissa, kykyä itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa sekä esiintymistaitoja, kielitaitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta sekä tietoteknistä perusosaamista. Lisäksi arvostamme aiempaa kokemusta vastaavista työtehtävistä. Muu soveltuva lisäkoulutus katsotaan hakijalle eduksi.

Kehittämispäällikkö on virkasuhteessa Lappeenrannan kaupunkiin. Kehittämispäällikön viran palkkaus ja työaika määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti ja eläke-edut Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja hyväksyttävä todistus huumausainetestistä (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004).

Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Viran täyttöön sisältyy kuuden (6) kuukauden koeaika. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Lappeenranta. Sijoituspaikasta Etelä-Karjalan alueella voidaan sopia virkaan valitun kanssa erikseen.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta 15.4.2021 klo 15.00 mennessä. Työavain 348952. Linkki työpaikkailmoitukseen: https://www.kuntarekry.fi/.
Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa pelastusjohtajalle ja toimittaa 15.4.2021 klo 15.00 men-nessä osoitteeseen PL 11, 53101 Lappeenranta, tai Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, puh. 040 824 7160

Lappeenrannan kaupunki, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
Osoite: Armilankatu 35, 53100 Lappeenranta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toiminta-alueena on Etelä-Karjalan alue (Lappeenranta, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Lemi, Taipalsaari, Luumäki, Savitaipale).

Vastaamme kaikissa olosuhteissa lainsäädännön ja sopijakuntiemme meiltä edellyttämistä palveluista. Meille on tärkeää asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja hyvän kumppanuusverkoston hyödyntäminen.

Tehtävänämme on pelastustoimen palveluiden tuottaminen siten, kuin pelastuslainsäädännössä, Etelä-Karjalan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa, hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä tai muissa säännöksissä määrätään.

Sinulle suositellut työpaikat