Kehittämisylihoitaja - Siilinjärven kunta

Kehittämisylihoitaja - Siilinjärven kunta

Haemme kehittämisylihoitajaa vakinaiseen virkasuhteeseen sosiaali- ja terveyspalveluiden hallintoon.

Kehittämisylihoitajan tehtävänä on kehittää ja edistää yhdenmukaista ja näyttöön perustuvaa hoitotyötä, organisaation hoitotyön osaamista sekä moniammatillista yhteistyötä. Keskeisempiä työtehtäviä ovat monialainen toiminta ja tuki käytännön hoitotyölle sekä toimintaympäristön muutosten analysointi asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta. Kehittämisylihoitaja kehittää ja koordinoi koko sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation hoitotyötä, arvioi hoitotyön tuloksia sekä edistää tutkimusnäyttöön perustuvan toiminnan ja arvioinnin menetelmin potilaslähtöisten toimintamallien toteutumista. Tehtäviin kuuluu myös seurata hoitotyön ja hoitotieteen kansallisia linjauksia ja ohjelmia sekä tukea niiden toimeenpanoa, toimia hoitotyön asiantuntijana ja tukea kokonaisvaltaista hoitotyön johtamista. Kehittämisylihoitaja johtaa osaltaan hoitotyön asiantuntijaverkoston toimintaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lainmukainen laillistus ja soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto sekä riittävä kokemus kehittämis- ja esimiestyöstä. Tehtävän hoito edellyttää kykyä käyttää ja hyödyntää uusinta tutkittua tietoa sekä perehtyneisyyttä tehtävänalaan liittyviin asioihin. Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon kehityslinjojen tuntemus sekä hoitotyön kehittämis- ja johtamiskokemus katsotaan eduksi. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, valmiutta ja kykyä omaksua uusia asioita sekä kykyä itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn.

Tehtävää haetaan KuntaRekryn sähköisellä hakemuksella. Huomioithan, että sähköisen hakemuksen ja CV:n perusteella valitaan haastatteluun tulevat hakijat. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset.

Palkkaus määräytyy KVTES:n sekä Siilinjärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaisesti.

Hakijan tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.siilinjarvi.fi

  • Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hallinto
  • TyöpaikkaVakinainenKokoaikatyö
  • 240609
  • 2.9.2019 tai sopimuksen mukaan
  • KVTES ja TVA:n mukainen
  • 14.6.2019 - 12.7.2019 15:00
  • SiilinjärviPohjois-Savo

Lisätietoja kehittämisylihoitajan virasta antaa 17-20.6.2019 sosiaali- ja terveysjohtaja Kati Kantanen puh. 044 740 1951 /kati.kantanen@siilinjarvi.fi

Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Hallinto
Osoite: Isoharjantie 6, rakennus S1, 71800 Siilinjärvi

Siilinjärvi - vahva ja vastuullinen toimija Pohjois-Savossa, aktiivinen ja kasvava, hyvät palvelut tarjoava n. 21800 asukkaan kunta. Siilinjärven kunta on työhyvinvointikyselyn perusteella hyvä työnantaja, joka strategiansa mukaisesti varmistaa henkilöstönsä osaamisen, ylläpitää motivaatiota ja kehittää hyvinvointia. Työpaikkamme on savuton.

Tutustu työnantajaan