Skip to main content
test
Kehityspäällikkö - Pietarsaaren kaupunki

Kaupungin strategiassa on kunnianhimoisia tavoitteita kaupungin kasvua ja vetovoimaa silmällä pitäen, tavoitteena saada kaupunkiimme uusia asukkaita ja uusia yrityksiä sekä pysyäksemme digitalisaatiossa kehityksen kärjessä. Kehityspäälliköllä on tärkeä tehtävä tavoitteiden toteuttamisessa.

Kehityspäällikön työtehtäviin kuuluu kaupungin strategiatyön koordinointi ja toimeenpano sekä asukasosallisuuden vahvistaminen Pietarsaaren kaupungissa. Kehityspäällikkö vastaa kaupungin hankesalkusta ja koordinoi toimialojen hankehakemukset. Kehityspäälliköllä on myös merkittävä rooli yhteneväisen ja näkyvämmän ilmeen kehittämisessä osana Pietarsaaren kaupungin brändiä ja markkinointia. Lisäksi kehityspäällikkö vastaa kaupungin strategian seurannan raportoinnista ja tilastomateriaalin tuottamisesta. Kehityspäällikkö työskentelee läheisessä yhteistyössä kaupungin eri luottamuselinten ja hallintokuntien kanssa sekä kaupungin muiden sidosryhmien kanssa. Kehityspäällikön virka on sijoitettu kaupunginkansliaan.

Vaatimukset:
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on hyvät tiedot siinä toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole hakijan äidinkieli. Lisäksi tehtävässä menestyminen vaatii sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Tehtävässä edellytetään hyvää osaamista projektien johtamisesta ja kokemusta organisaation strategiatyön ja muutosprojektien menestyksekkäästä läpiviennistä. Arvostamme aktiivista kehittämisotetta ja itsenäistä työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, priorisointikykyä paineistetuissa tilanteissa sekä kunta-alan tuntemusta.

Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus, mikäli sitä ei ole aiemmin esitetty. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hallintojohtaja Milla Kallioinen, puh. 044 785 1651

Lisätietoja

Jakobstad, Förvaltning, Stadskansliet

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä.


Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat