Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.1.2021 klo 12.00 mennessä, hakuaikaa jatketaan 12.2.2021 klo 12 saakka

Kehitysvammahuollon PSYKOLOGIN VIRANSIJAISUUS 31.12.2021 saakka

Tehtäväalueena erityishuollon psykologin tehtävät Kehityspoliklinikan moniammatillisessa työryhmässä Kokkolassa. Erityishuollon psykologin työ sosiaali- ja terveydenhuollon yhdyspinnalla on monipuolista ja antoisaa. Sijaisuus on mahdollisuus vahvistaa osaamista ja työkokemusta, jos aiemmin et ole erityishuollossa työskennellyt.

Soitessa psykologit kuuluvat henkilöstöhallinnollisesti omaan psykologiyksikköön, jota johtaa psykologi ja jossa on tarjolla lähes 30 eri sovellusalueilla työskentelevän psykologin kollegiaalinen tuki.

Pätevyysvaatimuksena sijaisuuteen on laillistetun psykologin pätevyys (272/2005).

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymän oman psykologien palkkausohjelman mukaan.

Viransijaisuus on avoinna heti.

Sijaisuutta haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Sijaisuutta täytettäessä hakijan tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntalain 48 §:n mukainen rokotesuoja. Sijaisuudessa noudatetaan KVTESin mukaista koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa va. johtava psykologi Päivi Häggblom, puh. 044 7232 362, e-mail: paivi.haggblom@soite.fi.

Kokkolassa 21.12.2020


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.