Kehitysvammapalvelujen ohjaaja - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kaksi (2) kehitysvammapalvelujen ohjaajan tehtävää Rastitien Lasten asumispalvelut yksikössä, Kajaanin Huuhkajanvaaralla. Ohjaajan tehtävät kuuluvat Huuhkajanvaaran toimintakokonaisuuteen, jossa palvelua tuotetaan yhteistoiminnallisesti. Lasten yksikön toiminta on ympärivuorokautisesti valvottua vuorotyötä.

Ohjaajien tehtävänä on toteuttaa palvelutoimintaa, joka perustuu asiakkaiden yksilökeskeisesti toteutettuihin palvelutarpeen arviointeihin ja palvelusuunnitelmiin. Palvelun tehtävänä on tukea asiakkaiden osallisuutta yhteiskuntaan sekä huolehtia asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta lain määräämällä tavalla. Tarjoamme laadukasta ja asiakaslähtöistä palvelutoimintaa.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, lähihoitajan/perushoitajan tutkinto. Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotesuojaa.

Hakijan eduksi luetaan työkokemus kehitysvammaisten lasten- ja nuorten ohjaus-/hoitotyössä tai vastaavissa tehtävissä sekä erilaisten kommunikaatiomenetelmien osaaminen. Lisäksi edellytämme hakijalta hyvää ryhmätyötyöskentelykykyä sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin Huuhkajanvaaran muotoumisvaiheessa olevassa toimintakokonaisuudessa. Tarjoamme ohjaustyöhön tiiviin työyhteisön sekä lähiesimiehen antaman tuen, neuvonnan ja ohjauksen.

Palkkaus on Kainuun soten vahvistaman tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen. Työ alkaa 1.12.2020 tai sopimuksen mukaan, koeaika 6 kk.

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.

Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Maarit Rautiolle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: " Rastitien Lasten asumispalvelujen ohjaaja"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan sekä todistus rikostaustan selvittämisestä (Laki lasten kanssa työskenteleville rikostaustan selvittämisestä 504/2002) ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Liisa Huotari, liisa.huotari@kainuu.fi, 0447970557

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Perhepalvelut, Lasten asumispalvelut Kajaani (Tilapäishoito)
Osoite: -, 87700 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.