Keikkatyö, ateriapalvelut / Inhoppare, måltidsservice

Hakuaika päättyy  31.12.2025 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut Itä-Uudenmaan noin 100 000 asukkaalle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue on alueen suurimpia työnantajia. Hyvinvointialueella on noin 2500 työntekijää. Hyvinvointialue kattaa Porvoon, Sipoon, Loviisan, Askolan, Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan kunnat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää ateriapalveluihin.

Ruokapalveluissa tarvittaessa töihin kutsuva henkilö työskentelee vaihtelevasti eri toimipisteissä Itä-Uudenmaan alueella. Työtehtävät vaihtelevat toimipisteen ja henkilön osaamisen sekä kokemuksen mukaan liittyen peruskeittiötehtäviin, omavalvontaan, puhdistukseen ja astiahuoltoon.

Tarvitsemme töihin kutsuttavia henkilöitä tekemään yllättäviä poissaoloja tai lomasijaisuuksia. Työn kesto on päivästä muutamaan viikkoon tai sopimuksen mukaan. Tehtävä soveltuu lisäansioksi muiden töiden ohella tai eläkkeelle olevalle henkilölle. Töitä voidaan tarjota nopealla aikataululla. Kerrothan hakemuksen yhteydessä millä alueella voit työskennellä sekä mahdollisuuksista ottaa vastaan nopealla aikataululla työtehtäviä.

Työaika ja palkkaus tehtävän mukaan.

Jätä hakemuksesi oheisen linkin kautta. Tehtävään on jatkuva haku. Hakemuksen liitteeksi pyydetään liittämään vapaamuotoinen ansioluettelo (CV).

Lisätietoja antaa ruokapalveluvastaava Helena Jokinen, p. 040 1833588 helena.jokinen@itauusimaa.fi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster för de omkring 100 000 invånarna i sju östnyländska kommuner med början 1.1.2023. Välfärdsområdet är en av de största arbetsgivarna i regionen med omkring 2500 anställda. Välfärdsområdet omfattar kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom och Pukkila.

Östra Nylands välfärdsområde söker inhoppare till måltidsservicen .

Inhopparen som kallas till arbete vid behov arbetar inom måltidsservicen vid olika verksamhetsställen i östra Nyland. Arbetsuppgifterna varierar enligt verksamhetsställe och personens kunnande och erfarenhet och anknyter till grundläggande uppgifter i köket, egenkontroll, rengöring och disk.

Vi behöver inhoppare som vi kan kalla till arbete vid behov för att vikariera vid plötslig frånvaro eller semestrar. Arbetets längd varierar från en dag till några veckor/enligt överenskommelse. Uppgiften lämpar sig för att skaffa extra inkomster vid sidan av annat arbete eller för en pensionär. Arbete kan erbjudas med kort varsel. Berätta i din ansökan i vilket område du kan arbeta och om dina möjligheter att ta emot arbetsuppgifter med kort varsel.

Arbetstid och lön bestäms enligt arbetsuppgiften.

Lämna in din ansökan via länken nedan. Rekrytering till uppgiften pågår kontinuerligt. Vänligen bifoga en fritt formulerad meritförteckning (cv) till ansökan.

Upplysningar ges av kostchef Helena Jokinen, tfn 040 183 3588, helena.jokinen@itauusimaa.fi

Yhteystiedot

ruokapalveluvastaava Helena Jokinen, p. 040 1833588 helena.jokinen@itauusimaa.fi

Hae työpaikkaa

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Tutustu työnantajaan