test

Keikkatyö, puhdistuspalvelutyöntekijä / Inhoppare, rengöringsservicen

Hakuaika päättyy  31.12.2024 23:59

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut Itä-Uudenmaan noin 100 000 asukkaalle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue on alueen suurimpia työnantajia. Hyvinvointialueella on noin 2500 työntekijää. Hyvinvointialue kattaa Porvoon, Sipoon, Loviisan, Askolan, Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan kunnat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue hakee tarvittaessa töihin kutsuttavaa työntekijää puhdistuspalveluihin.

Puhdistuspalveluissa tarvittaessa töihin kutsuva henkilö työskentelee vaihtelevasti eri toimipisteissä Itä-Uudenmaan alueella. Työtehtävät vaihtelevat toimipisteen ja henkilön osaamisen sekä kokemuksen mukaan liittyen tilojen puhdistamisen liittyviin perustehtäviin

Tarvitsemme töihin kutsuttavia henkilöitä tekemään yllättäviä poissaoloja tai lomasijaisuuksia. Työn kesto on päivästä muutamaan viikkoon tai sopimuksen mukaan. Tehtävä soveltuu lisäansioksi muiden töiden ohella tai eläkkeelle olevalle henkilölle. Töitä voidaan tarjota nopealla aikataululla. Kerrothan hakemuksen yhteydessä millä alueella voit työskennellä sekä mahdollisuuksista ottaa vastaan nopealla aikataululla työtehtäviä.

Työaika ja palkkaus tehtävän mukaan.

Jätä hakemuksesi oheisen linkin kautta. Tehtävään on jatkuva haku. Hakemuksen liitteeksi pyydetään liittämään vapaamuotoinen ansioluettelo (CV).

Lisätietoja antaa puhtaanapitovastaava Meri Salmi, p. 040 554 0848 meri.salmi@itauusimaa.fi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Östra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster för de omkring 100 000 invånarna i sju östnyländska kommuner med början 1.1.2023. Välfärdsområdet är en av de största arbetsgivarna i regionen. Vi har omkring 2500 arbetare. Välfärdsområdet omfattar kommunerna Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola, Lappträsk, Mörskom och Pukkila.

Östra Nylands välfärdsområde söker inhoppare till rengöringsservicen

Inhopparen som kallas till arbete vid behov arbetar inom rengöringsservicen vid olika verksamhetsställen i östra Nyland. Arbetsuppgifterna varierar enligt verksamhetsställe och personens kunnande och erfarenhet och anknyter till grundläggande städuppgifter.

Vi behöver inhoppare som vi kan kalla till arbete vid behov för att vikariera vid plötslig frånvaro eller semestrar. Arbetets längd varierar från en dag till några veckor/enligt överenskommelse. Uppgiften lämpar sig för att skaffa extra inkomster vid sidan av annat arbete eller för en pensionär. Arbete kan erbjudas med kort varsel. Berätta i din ansökan i vilket område du kan arbeta och om dina möjligheter att ta emot arbetsuppgifter med kort varsel.

Arbetstid och lön bestäms enligt arbetsuppgiften.

Lämna in din ansökan via länken nedan. Rekrytering till uppgiften pågår kontinuerligt. Vänligen bifoga en fritt formulerad meritförteckning (cv) till ansökan.

Upplysningar ges av renhållningsansvariga Meri Salmi, tfn 040 554 0848, meri.salmi@itauusimaa.fi

puhtaanapitovastaava Meri Salmi, p. 040 554 0848 meri.salmi@itauusimaa.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Tutustu työnantajaan