Kenttäjohtaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kenttäjohtaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 2.9.2019 klo 15.00 mennessä

KENTTÄJOHTAJAN VIRKA

Lapin sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelu toteuttaa vuoden 2019 aikana johtamisrakenteiden organisaatiouudistuksen. Osana tätä uudistusta kehitämme myös kenttäjohtotoimintaa ja vahvennamme kenttäjohdon miehitystä. Uutena osana kenttäjohtoon perustetaan vastaavan kenttäjohtajan virkatehtävä. Uudistuksen myötä kenttäjohdolle mahdollistetaan tehokkaampi kyky toimia ydintehtävissään sekä resurssijohtajana että tilannejohtajana.

Työskentelyalueena Lappi tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, joka haastaa kokeneenkin ensihoitajan ja tarjoaa kokemuksia, joita muualla ei kohtaa. Pitkät kuljetusmatkat ja haastavat luonnonolosuhteet vaativat ensihoitajilta kykyä itsenäiseen toimintaan ja kenttäjohdolta kykyä johtaa resursseja tehokkaasti. Yhteistyö ensihoidon sisällä sekä ennakkoluuloton ja innovatiivinen yhteistoiminta pelastuslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa mahdollistavat tehokkaan palvelun poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kansainväliset ensihoitotehtävät tuovat myös oman mausteen toimintaamme. Laajat työnkiertomahdollisuudet mahdollistavat työskentelyn sekä kansainvälisessä kaupunkiympäristössä, vilkkaassa tunturikohteessa että hiljaisella erämaaseudulla. Osana sairaanhoitopiiriä työnkierto myös keskussairaalan sisällä on mahdollista.

Kenttäjohtaja toimii työvuorossaan ensihoitopalvelun operatiivisena esimiehenä, osallistuu tilannejohtajana moniviranomaistehtäville sekä tarvittaessa hoitotason ensihoitajana hoitotyöhön. Päivystävän kenttäjohtajan keskeisimmät tehtävät ovat sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun ohjaus ja ympärivuorokautisen valmiuden ylläpito ensihoitopäällikön ja ensihoidon vastuulääkärin laatimien ohjeiden mukaisesti. Pääsääntöisesti kenttäjohtoyksikön päivittäismiehitys koostuu kahdesta kenttäjohtajasta. Kenttäjohtajat osallistuvat ensihoitotoiminnan alueelliseen kehittämiseen yhdessä ensihoitokeskuksen muun hallinnon kanssa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (585/2017) 10 §:n 2 momentissa tai 11 §:n 2 momentissa edellytetty kelpoisuus. Kenttäjohtajalla tulee olla voimassa oleva C1- luokan ajokortti.

Kenttäjohtajan tehtävässä painottuu ensihoidon operatiivinen osaaminen. Ensihoitotyön johtamisen erikoistumisopinnot (30 op) luetaan eduksi. Arvostamme myös muita ensihoidon operatiivista- ja hallinnollista johtamisosaamista, kehittäviä koulutuksia sekä aikaisempaa kokemusta esimiestyöstä. Kenttäjohtotyössä paineensietokyky sekä hyvät vuorovaikutustaidot yhdistettynä vankkaan ammattiosaamiseen sekä kykyyn hallita nopeasti muuttuvia tilanteita ovat avain menestyksekkääseen työskentelyyn.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES). Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote työnantajan edustajalle ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset lähetetään Kuntarekryn hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Rekrytointi - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävästä antavat osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573, ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563 ja ylihoitaja Virva Salo, 040 480 1340. Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi, panu.karjalainen@lshp.fi ja virva.salo@lshp.fi.

Rovaniemellä 29.7.2019

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573, ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563 ja ylihoitaja Virva Salo, 040 480 1340.
Sähköpostitse maija-liisa.saarelainen@lshp.fi, panu.karjalainen@lshp.fi ja virva.salo@lshp.fi.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Ensihoito
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!

Tutustu työnantajaan