Kenttäjohtaja - Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirissä on haettavana 20.4.2020 klo 15.00 mennessä

2 KENTTÄJOHTAJAN VIRKAA

Kyseessä on uudelleen haku. Virkaa aiemmin hakeneet huomioidaan valintaa tehtäessä.

Kenttäjohtaja toimii työvuorossaan ensihoitopalvelun operatiivisena esimiehenä, vastaa ensihoidon resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä, osallistuu tilannejohtajana moniviranomaistehtäville, osallistuu hoitotason ensihoitajana hoitotyöhön sekä osallistuu ensihoitotoiminnan alueelliseen kehittämiseen yhdessä ensihoitokeskuksen muiden työntekijöiden kanssa. Lapin sairaanhoitopiirin kenttäjohtajilla on omat vastuualueensa ja työtä tehdään sekä tilannekeskuksessa, kenttäjohtoyksikössä että päivittäisambulansseissa. Kenttäjohto toimii yleistyöajassa, 12 tunnin vuoroissa.

Työskentelyalueena Lappi tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, joka haastaa kokeneenkin ensihoitajan ja tarjoaa kokemuksia, joita muualla ei kohtaa. Pitkät kuljetusmatkat ja haastavat luonnonolosuhteet vaativat ensihoitajilta kykyä itsenäiseen toimintaan ja kenttäjohdolta kykyä johtaa ja tukea kenttätoimintaa myös etäältä. Yhteistyö ensihoidon sisällä sekä ennakkoluuloton ja innovatiivinen yhteistoiminta pelastuslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa mahdollistavat tehokkaan palvelun poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kansainväliset ensihoitotehtävät tuovat myös oman mausteen toimintaamme. Laajat työkiertomahdollisuudet mahdollistavat työskentelyn sekä kansainvälisessä kaupunkiympäristössä, vilkkaassa tunturikohteessa että hiljaisella erämaaseudulla. Osana sairaanhoitopiiriä työkierto myös keskussairaalan sisällä on mahdollista.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ensihoitopalvelusta (585/2017) 10 §:n 2 momentissa tai 11 §:n 2 momentissa edellytetty kelpoisuus. Kenttäjohtajalla tulee olla voimassa oleva C1- luokan ajokortti.

Kenttäjohtajan tehtävässä painottuu ensihoidon operatiivinen osaaminen. Arvostamme ensihoidon operatiivista- ja hallinnollista johtamisosaamista, aikaisempaa kokemusta esimiestyöstä sekä johtamisosaamista tukevaa koulutusta. Kenttäjohtotyön menestyksellinen työskentely vaatii paineensietokykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja yhdistettynä vankkaan ammattiosaamiseen sekä kiinnostusta ja valmiutta ohjata ja kouluttaa että kykyyn hallita nopeasti muuttuvia tilanteita.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan (KVTES). Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika. Valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoittama rikosrekisteriote työnantajan edustajalle ennen tehtävän hoidon aloittamista. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset lähetetään sähköisen hakupalvelun kautta:
www.lshp.fi - Ammattilaisille - Meille töihin - Avoimet työpaikat tai www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tehtävistä antavat ensihoidon osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573, maija-liisa.saarelainen@lshp.fi, ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563, panu.karjalainen@lshp.fi, ylihoitaja Virva Salo, 040 480 1340, virva.salo@lshp.fi sekä rekrytointiyksikön palvelupäällikkö Sari Mäki, 040 354 7905, sari.maki@lshp.fi.


Rovaniemellä 4.3.2020

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätietoja

http://www.lshp.fi

Tutustu työnantajaan

ensihoidon osastonhoitaja Maija-Liisa Saarelainen, 040 630 1573, maija-liisa.saarelainen@lshp.fi
ensihoitopäällikkö Panu Karjalainen, 040 746 3563, panu.karjalainen@lshp.fi
ylihoitaja Virva Salo, 040 480 1340, virva.salo@lshp.fi
rekrytointiyksikön palvelupäällikkö Sari Mäki, 040 354 7905, sari.maki@lshp.fi

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, ensihoito, rekrytointiyksikkö
Osoite: 96400 Rovaniemi

Lapin sairaanhoitopiirin palveluksessa työskentelee noin 2000 terveydenhuollon ja muiden alojen ammattilaista ja asiantuntijaa. Rovaniemellä toimivien erikoissairaanhoidon yksiköiden lisäksi toimintaamme kuuluvat Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto ja maakuntaan sijoitetut ensihoidon yksiköt. Lapin sairaanhoitopiiri tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia työtehtäviä ja lisäkoulutusmahdollisuuksia sekä mielenkiintoisen ja uudistuvan työympäristön. Keskussairaalamme on laajan päivystyksen sairaala, sopivan suuri ja ihmisen kokoinen sairaala. Lapissa kohtaat aidot ihmiset, lumoavan luonnon ja kahdeksan vuodenaikaa. Tervetuloa joukkoomme!