test
Kenttäjohtaja, ensihoito - Tampereen yliopistollinen sairaala

Kenttäjohtajan virka ensihoidon vastuualueella.

Tays ensihoitokeskus vastaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun järjestämisestä, kenttäjohto- sekä ensihoitolääkäritoiminnasta. Sairaala toimii opetussairaalana.

Kenttäjohtajana vastaat sairaanhoitopiirin ensihoitovalmiuden ylläpidosta ja operatiivisesta johtamisesta ensihoitopalveluiden päällikön alaisuudessa sekä ensihoidon laadukkaasta toiminnasta ja kehittämisestä omalta osaltasi. Osallistut hoitotason ensihoitajana vaativien ensihoitotehtävien hoitamiseen tiiviissä yhteistyössä ensihoidon lääkärien kanssa.

Edellytämme riittävää ensihoidon hallinnollista ja operatiivista osaamista, laajaa ensihoitopalvelun tuntemusta sekä kokemusta johtaa muuttuvaa toimintaa.

Eduksi luemme hyvän paineensietokyvyn, kyvyn toimia moniammatillisessa työyhteisössä sekä ymmärryksen hyvästä asiakaspalvelusta. Lisäksi luemme eduksi yhteistyöviranomaisten tuntemuksen ja kokemuksen kenttäjohtajan työstä.

Arvostamme aktiivisuutta, motivoituneisuutta, yhteistyö- ja sitoutumiskykyä, halua kehittää omaa ammattitaitoa sekä aikaisempaa kokemusta Pirkanmaan ensihoitopalvelusta.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto ja ensihoitajan pätevyys tai laillistettu sairaanhoitaja ja ensihoitoasetuksen (585/2017) edellyttämä kelpoisuus.

Virkaan valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille. Valituksi tuleminen edellyttää myös suostumusta perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työ on kokoaikaista vuorotyötä. Viran koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus 1.3.2022.

Lisätietoja tehtävästä antaa ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola, puh. 045 197 3668 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi. Puhelimitse lisätietoja voi tiedustella 18.1. - 21.1.2022 välisenä aikana, muulloin sähköpostitse.

Hakuaika päättyy 24.1.2022.
Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste, nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.
Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola, puh. 045 197 3668 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi. Puhelimitse lisätietoja voi tiedustella 18.1. - 21.1.2022 välisenä aikana, muulloin sähköpostitse.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Elämänaukio 2, 33520 Tampere
Tampereen yliopistollinen sairaala - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat