Kesälääkärin sijaisuudet psykiatrialla 2022 - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Tyks Psykiatrialla on tarjolla runsaasti lääkärin sijaisuuksia kesälle 2022.

Työ soveltuu vähintään 4 vuotta opiskelleille lääketieteen opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet psykiatrian tentin. Lääkärin sijaisena saa toimia sen jälkeen, kun Valvira on tehnyt merkinnän terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Työ on itsenäistä potilaiden tapaamista ja lääkärin tukena on kaikissa yksiköissä moniammatillinen tiimi. Jokaisella kesälääkärillä on nimetty seniorilääkäri tukena koko kesän ajan. Lääkärisijaisille on tarjolla työjakson alussa paikallinen perehdytys ja lisäksi kesäsijaisten yhteinen kesäkoulu, jossa perehdytetään psykiatrian erityiskysymyksiin käytännönläheisesti.

Halutessasi meillä on mahdollista päivystää kokeneemman lääkärin rinnalla ilta-aikoina yhteispäivystyksen mielenterveysyksikössä.

Psykiatria on erikoisalana monipuolinen ja kiehtova - lähellä ihmistä ja samalla keskellä aivotieteen uusimpia valtauksia. Tule tutustumaan ja ota yhteyttä rekrytointilääkäriimme: Jussi Vaahtovuo, jussi.vaahtovuo@tyks.fi, p. 044 907 3447.

AKUUTTIPSYKIATRIA
Akuuttipsykiatria toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välimaastossa. Annamme konsultaatioita perustasolle ja Tyksin somatiikalle, teemme hoidontarpeen arvioita, tutkimusjaksoja ja lyhyitä hoitojaksoja kriisipotilaille. Meillä pääset tutustumaan erilaisiin psykiatrisiin sairauksiin, niiden diagnostiikkaan ja hoitoon erikoislääkärin ohjauksessa.

LASTENPSYKIATRIA
Lastenpsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan alle 13-vuotiaita varsinais-suomalaisia lapsia, joilla on psykiatrinen sairaus tai sen epäily. Tärkeä osa lastenpsykiatrista työskentelyä on verkostoyhteistyö muiden erikoissairaanhoidon ja perustason toimijoiden kanssa. Yleislääketieteen erikoistuja oppii lastenpsykiatrialla lastenpsykiatrian erikoisalan perusteiden lisäksi verkostotyöskentelyn ja lasten mielenterveyshäiriöiden hoitoketjun.

MIELIALAHÄIRIÖT
Mielialatyöryhmissä hoidetaan masennus-ahdistuspotilaita, työssä on mahdollisuus syventää osaamista peruspsykiatriassa. Käytössä oleva hoitovalikoima on laaja. Sijaisia ja erikoistuvia otetaan tilanteen mukaan Turun, Raision ja Salon avohoitotyöryhmiin ja mielialahäiriöosastoille Halikkoon ja Turkuun. Halikkoon järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus Turusta. Avohoidon työryhmät ovat erinomaisia paikkoja yleislääketieteeseen ja työterveyshuoltoon erikoistuville reunapalvelujen suorittamiseen, osastoilla ovat viihtyneet opintojen loppuvaiheessa olevat lääketieteen opiskelijat.

NEUROPSYKIATRIA
Neuropsykiatrian vastuualueella on tarjolla sijaisuuksia vaihtelevasti tilanteen mukaan. Neuropsykiatrian poliklinikoilla voi perehtyä lasten, nuorten ja aikuisten kehitykselliseen neuropsykiatriaan. Psykiatrian neuromodulaatioyksikkö on yksi TYKSin huippuyksiköistä ja Suomen suurin psykiatrian neuromodulaatioyksikkö.

NUORISOPSYKIATRIA
Nuorisopsykiatrialla on tarjolla mielenkiintoista moniammatillista työtä nuorten ja heidän perheidensä auttamiseksi. Työporukka on mukavaa ja ammattitaitoista ja senioritukea saat kyllä riittämiin. Nuorisopsykiatrialla hoidetaan 13-20-vuotiaita nuoria, meillä on myös kaikenikäisiä palveleva syömishäiriöyksikkö.

PSYKOOSIT
Psykoosien vastuualueella on tarjolla sijaisuuksia avohoidon työryhmissä Turussa, Kaarinassa, Raisiossa ja Salossa sekä psykoosiosastoilla Turussa ja Halikossa. Halikkoon järjestetään tarvittaessa yhteiskuljetus Turusta. Psykoosien vastuualueella pääsee diagnosoimaan ja hoitamaan vaikeimpia psykiatrisia häiriöitä ja tutustumaan psykoosien hoidon vaikuttavimpiin menetelmiin. Osaamisesta on erityisesti hyötyä, mikäli päivystät tai hoidat psykoosisairauksista kärsiviä potilaita perusterveydenhuollossa.

RIIPPUVUUSPSYKIATRIA
Riippuvuuspsykiatrian vastuualueella hoidetaan potilaita, joilla on samanaikainen vaikea päihde- tai toiminnallinen riippuvuus ja vaikea psykiatrinen häiriö sekä toteutetaan päihdepsykiatrista hoitoa raskaana oleville naisille sekä heidän puolisoilleen. Vastuualueella tehdään keskitetysti opioidiriippuvaisten korvaushoidon arviot, ja toteutetaan opioidiriippuvaisten korvaushoitoa. Riippuvuuspsykiatrialla on mahdollisuus saada osaamista päihdepotilaiden hoitoon seniorituen turvin.
Päihdelääketieteen erityispätevyyteen tarvittavia palveluja voi suorittaa riippuvuuspsykiatrian vastuualueen eri työryhmissä.

VANHUSPSYKIATRIA
Tyks Vanhuspsykiatria vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 70 vuotta täyttäneiden psykiatrisen erikoissairaanhoidon toteuttamisesta. Kun potilaalla on vanhenemiseen liittyvä keskushermostosairaus (esim. muistisairaus), voidaan häntä hoitaa vanhuspsykiatrialla jo nuorempana. Vanhuspsykiatrialla on mahdollisuus syventää osaamista vanhuspotilaiden psykiatristen häiriöiden hoitamisessa seniorituen turvin. Geriatriaan erikoistuville mahdollisuus tarvittavien reunapalvelujen suorittamiseen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa rekrytointilääkäri Jussi Vaahtovuo, jussi.vaahtovuo@tyks.fi, p. 044 907 3447.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 9 Psykiatrian toimialue

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!


Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat