KESÄTYÖ 2019 - Terveyspalvelut (JYTE) - Jyväskylän kaupunki

KESÄTYÖ 2019 - Terveyspalvelut (JYTE) - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän terveyskeskussairaalat (JYTE) toimivat Kyllössä ja Palokassa. Sairaaloiden osastoilla hoidetaan lyhytaikaista hoitoa vaativia potilaita. Osastot eroavat toisistaan hoidettavien potilaiden sairauksien mukaan, mutta kaikilla osastoilla hoidetaan korkeatasoisesti terveyskeskussairaalahoitoa tarvitsevat potilaat sairaudesta riippumatta.

TERVEYSKESKUSSAIRAALA:

Terveyskeskussairaalassa hoidetaan akuutisti sairaita potilaita. Työmme perustuu kuntouttavaan työotteeseen ja toimimme moniammatillisessa tiimissä. Hoito on potilaslähtöistä ja kannustamme potilaita omien voimavarojen löytämiseen.

Sairaalan osastoille 1 - 6 (Kyllö), 1-2 (Palokka) haetaan avustajiksi vähintään 18-vuotiaita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita tai alalle aikovia.

Avustajien tehtäviin kuuluu mm. hoitotyössä avustaminen ja potilaiden kanssa ulkoileminen, tavaroiden vienti ja hakeminen sekä varastojen järjestyksestä huolehtiminen, erilaiset toimistotyöt sekä muut erikseen sovittavat tehtävät.

Kesätyöntekijät toimivat toisen työntekijän ohjauksessa ja saavat hyvän perehdytyksen tehtäviin. Tervetuloa terveyskeskussairaalaan!

AVOSAIRAANHOITO:

Avosairaanhoitoon haetaan Palokan ja Kyllön sekä Keskustan terveysasemille vähintään 18-vuotiaita opiskelijoita.

Avosairaanhoidossa työ sisältää monipuolisia tehtäviä; mm. arkistointia, postitusta ja huoneiden sekä varastojen järjestelyä. Samalla pääset tutustumaan laaja-alaiseen hoitajan sekä lääkärin vastaanottotyöhön. Kesätyöntekijät toimivat toisen työntekijän ohjauksessa ja saavat hyvän perehdytyksen tehtävään.

Tervetuloa avosairaanhoitoon! Terveysasemalta saatu työkokemus on arvokasta, jos suuntaudut esim. terveydenhuoltoon opinnoissasi.

HOITOTARVIKEPALVELU:

Hoitotarvikepalveluun haetaan vähintään 18 -vuotiaita opiskelijoita avuksi monipuolisiin varastotehtäviin kuukauden mittaisiin työsuhteisiin.

JYTE:n keskitetty hoitotarvikepalvelu toimii Kyllön terveysasemalla ja sieltä annetaan hoitotarvikkeita pitkäaikaissairauden hoitoon. Hoitotarvikepalvelu on osa potilaan kokonaishoitoa ja sisältää sairaanhoidollista ohjausta ja yksilöllistä neuvontaa.

Kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu jaettavien hoitotarvikkeiden pakkausta ja monipuolista varastotyötä sekä tarvikkeiden kirjaamista eri tietojärjestelmiin.

Tervetuloa hoitotarvikepalveluun!

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Terveyskeskussairaala: osastonhoitaja Pirjo Määttä p. 014 266 2422
Kyllön ja Palokan terveysasemat: osastonhoitaja Mirva Molkkari p. 014 266 2028
Hoitotarvikepalvelu: osastonhoitaja Jaana Piilonen, puh. 014 266 2033
Sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jkl.fi

Terveyspalvelut
Osoite: Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!

Tutustu työnantajaan