KESÄTYÖ 2020 - Viestintä, markkinointi ja matkailu - Jyväskylän kaupunki

Visit Jyväskylä on Jyväskylän kaupungin yksikkö ja alueen virallinen matkailutaho, joka vastaa Jyväskylän seudun (Jyväskylän, Laukaan, Muuramen, Uuraisten, Hankasalmen, Petäjäveden, Toivakan, Joutsan ja Äänekosken) matkailumarkkinoinnista ja -neuvonnasta. Visit Jyväskylä kuuluu Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikköön ja on osa viestintä, markkinointi ja matkailu -palvelukokonaisuutta. Visit Jyväskylän tehtävänä on markkinoida aluetta matkailu- ja tapahtumaseutuna, vahvistaa Jyväskylän seudun yleistä vetovoimaa ja elinkeinoelämää sekä lisätä Jyväskylän alueelle suuntautuvaa matkailua. Aluetta markkinoidaan ja toimintaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä matkailutoimijoiden kanssa ja valtakunnallisia kumppanuuksia hyödyntäen.

Tarjoamme paikan Visit Jyväskylän energisessä matkailutiimissä

MATKAILUNEUVOJALLE

ajalla 15.5. - 15.9.2020

Tehtäviin kuuluu matkailuneuvonnan asiakaspalvelu eri kielillä kasvokkain ja digitaalisesti, verkkosivujen sekä sosiaalisen median päivitys ja sisällöntuotanto, liikkuva matkailuneuvonta (tapahtumissa ja matkailijoiden suosimissa paikoissa), tapahtumakalenterin ylläpito, esitepostitukset ja tilaukset sekä muut toimistotehtävät. Työ pitää sisällään myös viikonlopputöitä.

Sinulla tulee olla soveltuvia korkeakouluopintoja ja olet vähintään toisen vuoden opiskelija. Sinulla on hyvät tietotekniset taidot ja hallitset digitaalisten kanavien käytön. Lisäksi olet kiinnostunut matkailualasta, palvelu- ja markkinointihenkinen, oma-aloitteinen ja ulospäinsuuntautunut. Sinulla on sujuva suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Muut kielet sekä Jyväskylän seudun tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävä soveltuu parhaiten restonomi- tai tradenomiopiskelijalle tai yliopistossa kielten ja viestinnän/markkinoinnin opiskelijalle.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Matkailu- ja markkinointipäällikkö Susanne Rasmus, puh. 014 266 1360 sekä sisällöntuottaja Pia Kojo, puh. 014 266 8435 .
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi.

Viestintä, markkinointi ja matkailu
Osoite: ., 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!