test

SOTE-alan ammattilainen tai opiskelija, tule kesätöihin meille Kuopion kaupungille kesäkaudelle 2022!

Meillä on tarjolla monipuolisia kesätyömahdollisuuksia, joissa pääset hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja kehittämään osaamistasi.

Hoivapalveluissa on haettavana lähihoitajan sijaisuuksia kotihoidon tiimeissä ja asumisen yksiköissä, sekä kotiuttavassa ja kuntouttavassa arviointiyksikössä, virtuaalikotihoidossa, turvapartiossa ja varahenkilöstössä sisäisenä sijaisena. Vammaispalveluissa on haettavana lähihoitajan ja sosionomin sijaisuuksia vammaispalvelujen yksiköissä.

Kotihoidossa palvelut ja hoito annettaan asiakkaan kotiin ja työ tehdään asiakkaiden kotona ja palvelutaloissa. Myös kotiuttavassa ja kuntouttavassa arviointiyksikössä työ tehdään asiakkaan kotona ja yksikkö tuottaa kahta palvelua, kuntouttavaa arviointijaksoa ja tuettua kotiutumista. Asumisen yksiköissä hoito, palvelut ja työ tehdään asumispalveluyksikössä, joissa asiakkaat asuvat. Virtuaalikotihoidossa asiakkaalle annetaan kuva- ja puheyhteyden avulla henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä autetaan tätä pärjäämään kotona. Turvapartio toimii osana turvapalvelua kantakaupungin alueella ja työ on luonteeltaan hälytysluonteista, akuuttia hoitotyötä. Varahenkilöstössä palvelua tarjotaan sisäisesti niin kaupungin akuutteihin sijaisuuksiin, että vuosiloman sijaisuuksiin kaupungin eri yksiköissä/tiimeissä, joten sisäisenä sijaisena voit päästä työskentelemään monipuolisesti eri paikoissa. Vammaispalveluissa työpaikkana voi olla esimerkiksi ympärivuorokautinen yksikkö.

Työ hoiva- ja vammaispalveluissa on kokonaisvaltaista asiakkaasta/asukkaasta huolehtimista, ja toimit yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Työssä tavoitteena on tarjota laadukasta palvelua ja hoitoa asiakkaille/asukkaille, jossa korostuu asiakaslähtöisyys, luottamus, kunnioitus ja yhteisöllisyys. Periaatteena on turvata jokaiselle asiakkaalle/asukkaalle yksilöllistä, omista voimavaroista lähtevää, elämänarvoja kunnioittavaa hoitoa ja palvelua.

Kelpoisuusehtoina kesäsijaisuuksiin on lähihoitajan tutkinto, sosionomin tutkinto tai sosiaali- ja terveysalan opiskelija riittävin opintosuorituksin. Kelpoisuus tarkistetaan haastattelun yhteydessä. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Odotamme sinulta positiivista ja innostunutta asennetta sekä sitoutumista työhön. Me perehdytämme sinut työtehtäviisi ja moniammatillinen työyhteisö tukee sinua työssäsi. Lisäksi isona työnantajana tarjoamme sinulle mahdollisuuksia jatkaa urallasi kaupungilla myös kesän jälkeen, ja meillä pääset hankkimaan kokemusta laajasti eri osaamisalueilta!

Kesätyöpaikat sijaitsevat eri puolella Kuopiota; kantakaupungissa, Karttulassa, Vehmersalmella, Riistavedellä, Juankoskelle, Nilsiässä ja Maaningalla. Hakemusta tehdessäsi saat esittää toiveen yksiköstä/tiimistä kesän ajalle, jossa haluaisit työtä tehdä.

Osassa kotihoidon kesäsijaisuuksissa vaaditaan ajokortti (B). Työnantaja tarjoaa auton työvuoroihin.

Työ on yksiköstä/tiimistä riippuen kaksivuorotyötä tai kolmivuorotyötä.
Työaika on 38,25 h/vko.

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa koeaikaa ja palkkaus on SOTE-sopimuksen mukainen.

Haastattelut kesän sijaisuuksiin aloitamme jo hakuaikana ja sijaisuudet täytetään soveltuvien henkilöiden löydyttyä.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja sijaisuuksista antaa Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon henkilöstövälitys.
Voit välittää kysymyksesi sijaisuuksista tai yhteydenottopyynnön osoitteseen henkilostovalitys@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki

120 000 asukkaan Kuopiossa työ, opiskelu ja vapaa-aika on helppo tasapainottaa omannäköiseksi kokonaisuudeksi. Palvelutasoltaan erinomainen elinympäristö mahdollistaa sen, että täältä löytyvät kaikki hyvän elämän elementit jokaiseen tarpeeseen. Monipuolisuutensa vuoksi Kuopio on kuin kokoon puristettu suurkaupunki, jossa ajasta ja paikasta riippumaton etätyö mahdollistaa kaupungin palvelutarjonnasta nauttimisen, vaikka keskellä kiireisintä työpäivää. Täällä on lupa elää omassa tahdissa, keskellä luontoa ja kaupunkia, inhimillisyyden ympäröimänä.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat