Kesätyö, Oulun kaupunginsairaala - Oulun kaupunki

Tule kesätöihin meidän reippaaseen ja iloiseen työyhteisöön Oulun kaupunginsairaalan!

Tarjoamme eri mittaisia sijaisuuksia SAIRAANHOITAJILLE, LÄHIHOITAJILLE sekä ALAN OPISKELIJOILLE.

Oulun kaupunginsairaala tarjoaa kuntalaisille lyhytaikaista, akuuttia sairaalahoitoa, kuntoutusta ja päihdelaitoshoitoa. Kaupunginsairaalassa on 11 eri osastoa, ja potilaat ohjautuvat kuntoutukseen ja jatkohoitoon Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Oulun seudun yhteispäivystyksestä, hyvinvointikeskuksista ja osa suoraan kotoa. Suurin osa potilaista on ikäihmisiä. Sairaalan tiloissa toimii erikoislääkärien vastaanottoja, jotka palvelevat koko Oulun aikuisväestöä ja tukevat erityisesti terveysasemien lääkärien toimintaa. Lisäksi tiloissa toimivat laboratoriopalvelut, keskusneuvola ja terveydenhuollon kuntoutuspalvelut.

Sairaanhoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhuoltoalan aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Sairaanhoitajan sijaisuuteen tulevalla sairaanhoidon opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Lähihoitajan tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 3§:n 1 mom.) mukainen nimikesuojatun tai laillistetun ammattihenkilön pätevyys. Lähihoitajan sijaisuuteen tulevalla lähihoitaja opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 120 opintopistettä.

Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Työ osastoilla on kolmivuorotyötä. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä.

OSASTO H2 on päivystysosasto, jonka erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon. OSASTO G2 on sisätauti-geriatrinen osasto. Osastoilla hoidetaan äkillistä sairaalahoitoa tarvitsevia hyvinvointikeskuksista ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita. Hoidossa korostuu akuutin vaiheen tutkimus ja hoito, alkuvaiheessa tehtävä toimintakyvyn kartoitus sekä kotona selviytymisen arviointi kotiutumista ajatellen. Lisätietoja tehtävistä antaa palveluesimies Anne Kaattari, p. 0400 172 090.

OSASTO A3 on päivystysosasto, jonka erityisosaaminen painottuu potilaiden äkillisen sairauden tutkimukseen ja hoitoon. Hoidossa korostuu akuutin vaiheen tutkimus ja hoito, alkuvaiheessa tehtävä toimintakyvyn kartoitus, sekä kotona selviytymisen arviointi kotiutumista ajatellen. Osastolla on viisipaikkainen valvonta sydäninfarkti-, rytmihäiriö-, keuhkopöhö- ja hengityksen vajaatoiminta potilaille. Valvonnassa on noninvasiivisen ventilaation mahdollisuus. Osasto vastaa päivystyspuheluista ja päivystyspotilaiden sijoittamisesta Oulun kaupunginsairaalassa. Lisätietoja tehtävistä antaa palveluesimies Teija Husso, p. 044 703 5682.

OSASTO H1 on 16 paikkainen jatkohoito-osasto, johon potilaat tulevat Oulun seudun yhteispäivystyksestä, Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksista. OSASTO G4 on arviointiyksikkö, johon potilaat tulevat arviointijaksolle kotoa. Potilaiden arviointijaksot kestävät 1-2 viikkoa ja jakson aikana arvioidaan keinoja kotona selviytymisen tueksi esimerkiksi apuvälinein. Tehtävistä lisätietoja antaa palveluesimies Keijo Kekkonen, p. 040 750 5542.

Haastatteluja ja rekrytointeja tehdään hakuajan aikana sitä mukaan, kun hakemuksia saapuu, joten jätä hakemuksesi jo tänään!
Tehtäviä haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/1444/2021. Hakemukset on toimitettava 31.3.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/sairaalahoito

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa antavat osastokohtaisesti ilmoituksessa mainitut henkilöt. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Terveyspalvelut, Oulun kaupunginsairaala
Osoite: Kiviharjuntie 5, 90220 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.