Tule kesäksi kanssamme tekemään hyvää ja laadukasta hoitotyötä.

Haemme lähihoitajia ja sairaanhoitajia kesätyöntekijöiksi kotiutumisen tuen palveluihin koko Keusoten alueelle.

Työsuhteen aloitus ja kesto sovitaan hakijan kanssa.

Suurin osa sijaisuuksista sijoittuu ajalle 1.5.-31.8.2021.

Kotiutumisen tuessa otetaan vastaan osastolta kotiutuvat, asiakasohjauksesta sekä muualta ohjautuvat asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea kotiutumiseen, palvelutarpeen- ja toimintakyvyn arviointiin tai tilapäisiä kriteerien mukaisia kotisairaanhoidon käyntejä. Kotiutumisen tuen palvelut ovat tavoitteellista toimintaa, jotka tukevat asiakkaan toimintakyvyn paranemista ja mahdollistavat hänen pärjäämisensä kotona mahdollisimman itsenäisesti, omatoimisesti ja turvallisesti.

Kotiutumisen tuen arviointijaksolla tuetaan asiakasta kotiutumisessa voimavaroja vahvistaen, kartoitetaan arjen sujumista, tuetaan asiakasta arjen päivittäisissä toiminnoissa tai avustetaan hoitotoimenpiteissä sekä ohjataan asiakkaat jakson jälkeen tarpeen mukaisten palvelujen piiriin.

Tehostetun kotikuntoutuksen jaksolla toteutetaan kuntouttavaa toimintaa asiakkaan tavoitteiden tarpeiden mukaisesti. Jakson tavoitteena on parantaa äkillisesti heikentynyttä toimintakykyä, jotta asiakkaan toimintakyky paranee ja hän pärjää kotona jakson jälkeen mahdollisimman omatoimisesti.

Työ kotiutumisen tuessa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä, kuntouttavaa sekä arvioivaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Työnkuvaan kuuluu hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi. Toimimme moniammatillisissa tiimeissä. Sairaanhoitajien työ on pääsääntöisesti arkiaamua, lähihoitajien työ on kaksivuorotyötä ja työtehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Me toivomme Sinulta:

 • rohkeutta kotona tehtävään hoitotyöhön,
 • osaamista vastata asiakkaan hoidon tarpeeseen,
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn,
 • hyviä tiimityötaitoja
Me puolestaan tarjoamme Sinulle:
 • yksikkökohtaisen perehdytyksen,
 • monipuolisen sekä hyvän työyhteisön, jossa autamme toinen toisiamme,
 • mielenkiintoisen sekä haasteellisen työn, jossa pääset kehittämään omaa ammattitaitoa
Edellytettävä kelpoisuus:
 • terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista lähihoitajan tai sairaanhoitajan tutkintoa sekä laillistamista Suomesta.
 • huomioimme haussa myös alan opiskelijat
 • LOVe-lääkehoidon verkko-opintojen, tenttien ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa, mikäli vaadittavat opiskelut on tehty
Palvelussuhteenehdot sekä palkkaus määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan.
 • koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta
Hae tehtävää sähköisen lomakkeen kautta. Kerro hakemuksessasi itsestäsi, työkokemuksestasi sekä millä alueella olisit kiinnostunut työskentelemään.

Haastattelut aloitamme haun aikana ja valintoja tehdään sitä mukaa kun sopiva hakija löytyy. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakuaika päättyy 31.7.2021 klo 21.

Lisätietoja antavat kotihoidon esimiehet:

_____________________________________________________

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on edelläkävijä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä. Vastaamme jäsenkuntiemme Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan 200 000 asukkaan laadukkaista ja asiakaslähtöisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluksessamme on yli 3500 ammattilaista.

Kuulumme oikotien vastuullinen työnantajakampanjaan ja strategisena tavoitteenamme on olla arvostettu ja vetovoimainen työpaikka, jossa kyvykäs ja hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa onnistumisen. Meillä toteutuu valmentava johtajuus sekä itse- ja yhteisöohjautuvuus. Tule osaksi Keusotea!

#keusote #keskiuudenmansotekuntayhtymä

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat