Kevät- ja kesäsijaiset 2021 - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Tervetuloa meille töihin!

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee lähi- ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä alan opiskelijoita sijaisiksi keväälle ja kesälle 2021 ikäihmisten palveluihin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, sekä sosiaalipalveluihin vammaispalvelun asumispalveluyksiköihin. Sijaisuuksia on tarjolla koko kuntayhtymän alueella. Ilmoita hakemuksessasi mielenkiintosi kohteet tai yksiköt, joissa haluaisit työskennellä sekä aika, jona olet käytettävissä.

Lähihoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai lähihoitaja-, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja- tai sosionomiopiskelija, jolla suoritettuna vähintään 60 alan opintopistettä. Alle 60 opintopistettä suorittanut hoito-alan opiskelija voi työskennellä ikäihmisten asumisyksiköissä hoitoapulaisen tehtävissä.

Sairaanhoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen sairaanhoitajan laillistus tai alan opiskelijat, joilla sairaanhoitajan opinnoista on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Ohjaajan sijaisuudet: Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 § 3 ja § 8 mukainen pätevyys. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä sosionomiopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta. Lisäksi valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Opiskelijan tulee esittää ajantasainen virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskelijaoikeudesta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja ja valintoja tehtäviin tehdään jo hakuajan kuluessa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävässä edellytetään yksiköiden ohjeiden mukaan mahdollisesti työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48 §). Eduksi katsomme voimassa olevan LOVe-luvan ja hygieniapassin. Puuttuva LOVe-lupa tulee suorittaa työsuhteen alussa. Kotihoidossa työskentelevällä oman auton käyttö on välttämätöntä.

Hakemukset pyydetään sähköisenä Kuntarekryn kautta, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kaksineuvoinen.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ikäihmisten palvelujen osalta palvelupäällikkö Sari Kuikka puh. 040 183 6398 ja sijaisrekrytoijat 050 405 6739 tai rekrytointi(at)kaksineuvoinen.fi. Vammaispalvelujen osalta Mari Aaltonen, puh. 050 345 9885.

Lisätietoja

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Ikäihmisten palvelut ja sosiaalipalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteensä noin 18 000 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.


Osoite: Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava

Sinulle suositellut työpaikat