test
Kevät- ja kesäsijaiset 2022 - Kuntayhtymä Kaksineuvoinen

Tervetuloa meille töihin!

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen hakee 31.5.2022 klo 15.00 mennessä lähi- ja sairaanhoitajia, sosionomeja sekä alan opiskelijoita sijaisiksi keväälle ja kesälle 2022 ikäihmisten palveluihin, sosiaalipalveluihin, terveyspalveluihin ja suun terveydenhuoltoon. Sijaisuuksia on tarjolla koko kuntayhtymän alueella. Tarkemmat yksikköjemme esittelyt löydät Kuntayhtymän verkkosivuilta. Ilmoita hakemuksessasi mielenkiintosi kohteet tai yksiköt, joissa haluaisit työskennellä sekä aika, jona olet käytettävissä.

Lähihoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- tai sosionomiopiskelija, jolla suoritettuna vähintään 60 alan opintopistettä. Alle 60 opintopistettä suorittanut hoitoalan opiskelija voi työskennellä ikäihmisten asumisyksiköissä hoitoapulaisen tehtävissä.

Sairaanhoitajan sijaisuudet: Pätevyysvaatimuksena terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen sairaanhoitajan laillistus tai alan opiskelijat, joilla sairaanhoitajan opinnoista on suoritettuna vähintään 140 opintopistettä.

Ohjaajan sijaisuudet: Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys tai sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 § 3 ja § 8 mukainen pätevyys. Tehtäviä voivat hakea myös loppuvaiheen lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat sekä sosionomiopiskelijat. Hakijan on oltava 18 vuotta täyttänyt ennen kesätöiden aloitusta. Lisäksi valittavan on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Opiskelijan tulee esittää ajantasainen virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskelijaoikeudesta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tarkistetaan mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastatteluja ja valintoja tehtäviin tehdään jo hakuajan kuluessa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtävässä edellytetään yksiköiden ohjeiden mukaan mahdollisesti työntekijän rokotussuojan hankkimista (Tartuntatautilaki 48 §). Eduksi katsomme voimassa olevan LOVe-luvan ja hygieniapassin. Puuttuva LOVe-lupa tulee suorittaa työsuhteen alussa. Kotihoidossa työskentelevällä oman auton käyttö on välttämätöntä.

Hakemukset pyydetään sähköisenä Kuntarekryn kautta, www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.kaksineuvoinen.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ikäihmisten palvelujen osalta vs. rekrytoinnin palvelupäällikkö Kati Klemola puh. 040 183 6398 ja sijaisrekrytoijat puh. 050 405 6739 tai rekrytointi@kaksineuvoinen.fi.
Vammaispalvelujen osalta Mari Aaltonen puh. 050 345 9885.
Terveyspalvelut: avosairaanhoidon palveluesimies Kati Hautala puh. 040 487 4744, avoterveydenhuollon palveluesimies Pamela Rintala puh. 050 344 7916, vastaava fysioterapeutti Helena Mäkelä puh. 040 588 4468, sairaalaosaston osastonhoitaja Outi Suominen puh. 044 369 9383, suun terveydenhuollon osastonhoitaja Pirjo Pajari puh. 044 369 9224.

Lisätietoja

Ikäihmisten palvelut, Sosiaalipalvelut ja Terveyspalvelut

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Evijärven kunnan ja Kauhavan kaupungin yhteensä noin 18 000 asukkaalle. Kuntayhtymä on aktiivinen edelläkävijä laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä.

Tarjoamme henkilöstöllemme haasteita ja vaikuttamismahdollisuuksia, hyvän työyhteisön ja innovatiiviset kollegat sekä mahdollisuudet monipuoliseen ammatilliseen kehittymiseen.


Osoite: Kauppatie 127 A, 62200 Kauhava

Sinulle suositellut työpaikat