Kielikylpyopettaja, tuntiopettaja vuosiluokat 7-9 - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielisessä opetustoimessa on haettavana 3.2.2020 alkaen kielikylpyopettaja toistaiseksi Kirkkoharjun kouluun yhteistyössä Gesterbyn koulun ja Winellska skolanin kanssa.

Tehtävää täytettäessä otetaan huomioon ainoastaan kelpoiset hakijat. Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Tehtävän koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemuksiin on liitettävä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä nimikirjanote tai ansioluettelo.

Hakemukset lähetetään sähköisesti kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi), työavain 270453

Hakuaika päättyy 28.1.2020 klo 12.00.

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Maarit Mäkäläinen, puh. 040-595 4271, maarit.makalainen@kirkkonummi.fi

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen toimiala, Suomenkieliset opetuspalvelut, Kirkkoharjun koulu
Osoite: Kirkkotallintie 6 A, 02400 Kirkkonummi

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.