Kielten päätoiminen tuntiopettaja - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta hakee Kuulammen koulun yksikköön


kielten päätoimista tuntiopettajaa (toistaiseksi)
1.8.2020 alkaen.

Kuulammen koulussa on tällä hetkellä n. 430 oppilasta ja n. 40 opetushenkilöstön jäsentä. Koulussa toimii yläkoulun 7.- 9. -luokat. Koulussamme toteutetaan vahvasti tiimiajattelua ja pyritään kehittämään oppiaineet ylittävää yhteistyötä sekä yhteisopettajuutta. Missiomme on kasvattaa ammattitaitoisen henkilöstön ohjaamana vahvuutensa tuntevia, ahkeria ja hyvinvoivia nuoria, joilla on terve itsetunto ja valmiudet toimia globaalissa yhteiskunnassa.

Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on myönteinen ja vastuullinen työote. Pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja peruskoulu-/lukio-opettajan kelpoisuus. Valittavalta opettajalta edellytetään pätevyyttä saksan, englannin, ruotsin ja ranskan kielestä. Valittava toimii yrittäjyysluokan luokanohjaajana ja pitää ko. luokalle yrittäjyyden oppitunnit. Lisäksi toivomme hakijalta valmiutta opettaa valinnaisaineena kansainvälisyyttä ja ohjelmointia.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään ennen tehtävän alkamista.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus jätetään sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyy maanantaina 1.6.2020 klo 15. Koronavirustilanteen vuoksi haastattelut järjestetään videoyhteyksien kautta (Google Meet tai Microsoft Teams).


Tutustu työnantajaan

Rehtori Jaakko Niskanen, jaakko.niskanen@tyrnava.fi 050 4396 000, apulaisrehtori Ullamaija Niskanen, ullamaija.niskanen@tyrnava.fi 044 4971 074

Tyrnävän kunta, Sivistys- ja hyvinvointiosasto, Koulut, Kuulammen koulu
Osoite: Tupostie 4, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä – paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme.