Etsimme aikuissosiaalityön joukkoomme motivoitunutta, kehittämisorientoitunutta ja vankan ammattitaidon omaavaa

kiertävää sosiaalityöntekijää määräaikaiseen virkasuhteeseen

alkaen sopimuksen mukaan - 30.6.2022.

Hakuaika päättyy 28.1.2021 klo 14.00. Hakuaikaa jatkettu.

Virka sijoittuu tarpeen mukaan kiertävästi Keusoten aikuissosiaalityön yksiköihin kuuden kunnan alueella.

Aikuissosiaalityön toimintayksiköt (5) vastaavat kuntayhtymän alueen työikäisten asiakkaiden sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista; sosiaalityöstä ja -ohjauksesta, taloudellisesta tuesta, välitystilipalveluista, sosiaalisesta luototuksesta sekä tilapäismajoittamisesta. Toimintayksiköissä työskentelee moniammatillisia tiimejä, joiden arjen työtä johtavat aikuissosiaalityön esimiehet.

  • Sosiaalityöntekijänä työnkuvaasi sisältyy mm. sosiaalihuoltolain mukaisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen sosiaalityö, palvelutarpeen arviointi sekä asiakkaiden palveluiden koordinointi.
  • Teet työtäsi itsenäisesti ja parityönä osana moniammatillisia verkostoja sekä päätät tarvittaessa suunnitelman mukaisen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käytöstä, välitystilipalveluista sekä tukihenkilöpalveluiden hankinnasta.
  • Työsi on liikkuvaa, joten oman auton käyttö on suositeltavaa.
  • Työaikasi on joustava ja Sinulla on sovittaessa etätyömahdollisuus. Käytössäsi on ajanmukaiset työtilat ja -välineet.
  • Käytössämme on Effica- ja Pro Consona-asiakastietojärjestelmät.
Hoitaaksesi tehtävän menestyksekkäästi Sinulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, kyky ilmaista itseäsi suullisesti ja kirjallisesti sekä luovuutta ja rohkeutta löytää uusia ratkaisuja vaihtuvissa tilanteissa. Olet rakentava, innovatiivinen, itseohjautuva, taitava organisoija ja kehittämisestä innostunut. Työskentelet vastuullisesti, pitkäjänteisesti ja voimavarakeskeisellä työotteella asiakkaan osallisuutta kunnioittaen. Aikuissosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön ja/tai työllisyydenhoidon kentän, maahanmuuttajatyön sekä toimeentulotuen ja sosiaaliturvajärjestelmän tuntemuksesta on etua, mutta olemme valmiita myös perehdyttämään Sinua.
  • Kelpoisuusehtona edellytämme sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 § mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. Kelpoisuusehdot täyttävälle voimme käyttää rekrytointilisää. Huomioimme haussa myös sijaispätevät sosiaalityön maisterivaiheen opiskelijat muodollisten pätevien puuttuessa.
Tarjoamme Sinulle tilaisuuden työskennellä ammatillisesti moniulotteisissa työtehtävissä osana avointa, positiivista ja itseään kehittävää tulosyksikköä, jossa on mahdollisuus itse vaikuttaa työn sisältöön ja tekemisen tapoihin.

Työsi tukena on valmentava esimiestyö, säännölliset tiimikokoukset sekä työnohjaus. Suhtaudumme myönteisesti kouluttautumiseen ja kiinnitämme huomiota työhyvinvointiin. Lisäksi käytössäsi on Keusoten yhteiset henkilöstöetuudet.

Lisätiedot & yhteydenotot:

Palkkaus- ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

aikuissosiaalityön esimiehet: Larissa Franz-Koivisto, larissa.franz-koivisto@keusote.fi ja Sanna Tenkanen, sanna.tenkanen@keusote.fi
aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen koordinoiva esimies Hanne Niemi, hanne.niemi@keusote.fi.

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.