Skip to main content
test
Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja - Euran kunta

Euran kunta on saanut Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023- hankerahaa. Hankerahan avulla palkataan varhaiskasvatuspalveluiden piiriin kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja, joka työskentelee lapsiryhmissä sekä vastaa hankkeen tavoitteiden mukaisesta kehittämistyöstä.

Haemme nykyisten varhaiskasvatuksen ammattilaistemme joukkoon yhteistyökykyistä ja kehittämishaluista, tiimityöhön sitoutunutta uutta ammattilaista. Arvostamme positiivista ja joustavaa asennetta. Kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä kunnassa jo olevien neljän varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa.

Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien 1-4 -vuotiaiden lasten tuen toteuttamista monialaisessa yhteistyössä. Pääpaino on jo varhaiskasvatuksessa olevien ja varhaiskasvatukseen neuvolan tai puheterapeutin suosituksella tulevien lasten kielellisen kehityksen tukemisessa yhteistyössä huoltajien kanssa.

Laadukas varhaiskasvatus ja mahdollinen yleinen/tehostettu/erityinen tuki itsessään toimivat hyvinä tukimuotoina lapsille, mutta tarkoituksena on edelleen tiivistää monialaista yhteistyötä (mm. neuvola, puheterapeutti) ja ottaa myös huoltajat aktiivisemmin mukaan lapsen kielen kehityksen tukemiseen. Tiiviimmällä yhteistyöllä lasten kielelliseen tukeen saadaan enemmän vaikuttavuutta.

Kielellisen kehityksen haasteisiin vaikutetaan pedagogisilla järjestelyillä ja erilaisilla työtavoilla, joita henkilöstö yhdessä varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa suunnittelee lapsen tarvitseman tuen mukaisesti. Näihin kuuluvat mm. suunnitelmallinen toiminnan eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja oppimisympäristöjen muokkaaminen. Selkeä päiväjärjestys ja päivittäisten toimintojen rytmittäminen tukevat kaikkia lapsia. Kuvien ja tukiviittomien käyttöä tehostetaan.

Hankkeeseen valittu varhaiskasvatuksen erityisopettaja suunnittelee koulutusta henkilöstölle liittyen mm. kuvien käyttöön arjessa sekä tukiviittomakoulutusta.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kivijalkana arvostamme kasvattajan ja lapsen välistä hyvää ja lämmintä vuorovaikutusta, työyhteisön yhteisesti sovittua arvopohjaa sekä pedagogista työotetta.

Palkkaus 3150 €/kk. Lisäksi korvataan matkakulut KVTES:n mukaisesti.

Pätevyysvaatimuksena on Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin on

1. kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, tai
2. kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus)

Pätevien hakijoiden puuttuessa voidaan huomioida alalle opiskelevat tai soveltuvat, joilla on alan koulutus sekä työkokemusta.

Tehtävän täytössä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valittujen on ennen toimen vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Arja Lehtonen puh. 044 422 4463, arja.lehtonen@eura.fi

Lisätietoja

Varhaiskasvatuspalvelut

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Satakunnankatu 12, 27510 Eura
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat