Kiertotalousasiantuntija - Lahden kaupunki

Haemme maankäytön ja aluehankkeiden vastuualueelle KIERTOTALOUSASIANTUNTIJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen 1.4.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtäväsi on toimia asiantuntijana, koordinaattorina ja mahdollistajana kaupunkiympäristön palvelualueen kiertotalousprosessissa kestävän kehityksen hengessä.

Maankäytön ja aluehankkeiden vastuualue on noin 60 henkilön aktiivinen ja yhteistyöhön panostava työyhteisö. Maankäyttö ja aluehankkeet vastaavat muun muassa kaavoituksesta, maapolitiikasta, paikkatiedoista ja kiinteistönmuodostuksesta.

Lahden kaupunki haluaa olla rakennetun kaupunkiympäristön toimintojen osalta yksi Suomen johtavista kiertotalouden toimijoista kuntakentällä. Tavoitteena on vähentää merkittävästi maankaatopaikalle päätyvien massojen määrää, kierrättää muun muassa käyttökelpoisia rakennusosia ja maa-aineksia suunnitellusti, pienentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä sekä optimoida eri massojen kuljetuksia kiertotalouden suunnitteluun panostamalla. Tavoitteena on myös kytkeä yhteen kaupunkiympäristön palvelualueen prosessit aina maankäytön suunnittelusta ja maan hankinnasta alueiden toteuttamisen kautta elinkaaren loppuun osaksi kiertotaloutta. Kaupunkiympäristön palvelualueelle on laadittu näiden tavoitteiden edistämiseksi kiertotalouden kehittämisohjelma vuosille 2019-2022.

Kiertotalousasiantuntijan tehtävässä vastaat kaupunkiympäristön palvelualueen ja sen sidosryhmien kiertotalouden kehittämisestä kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Työ edellyttää hyvää pitkäjänteistä suunnittelua ja tulevien vuosien massatalouden ennakointia. Massanhallinta perustuu tiedon keruuseen vuotuisten rakennuskohteiden leikkausmassoista ja täyttömassojen määristä sekä laadusta, purkukohteista syntyvien massojen hallinnasta, kierrätyksen edellytysten varmistamisesta sekä kuljetusmatkoista massanhallinnan analysointia ja suunnittelua varten.

Raportoit vuosittain kehityksestä sekä laadit kehitysehdotuksia ja luot edellytyksiä jatkuvalle kehittämiselle täydentäen ja päivittäen palvelualueelle laadittua kiertotalouden kehittämisohjelmaa. Kiertotalousasiantuntijana pääset rakentamaan verkostoja, pitämään yhteyttä monien toimijoiden kanssa ja luomaan edellytyksiä alueellisesti kestävään rakentamiseen kansallisten kiertotalouden tavoitteiden mukaisesti.

Odotamme hakijalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (AMK) tai sitä vastaavaa opistotason tutkintoa. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 15.3.2021 klo 15.00.

Lisätietoja

https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkiympariston-suunnittelu/
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Kiinteistöinsinööri Mika Järvelä, mika.jarvela@lahti.fi, p. 050 398 5386, arkisin 8-15

Lahden kaupunki
Osoite: Askonkatu 2, 15100 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!