Kiinteistömanageri(RAK) - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Kiinteistömanageri(RAK) - Oulun seudun koulutuskuntayhtymä

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalveluihin haetaan kiinteistömanageria (rakennustekniikka) vakituiseen palvelussuhteeseen 1.1.2020 alkaen.

Tehtävän tarkoituksena on vastata kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä, erilaisista rakennuttamis- ja suunnitteluttamistehtävistä sekä rakennustöiden valvontatehtävistä. Työhön sisältyy myös keskeisenä käyttäjäyhteistyöstä sekä kiinteistöjen taloudesta vastaaminen.

Keskeiset tehtäväalueet:
Vastaa kiinteistöjen teknisen ylläpidon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tehtävään kuuluu myös kiinteistöjen korjaus-/tilamuutosten suunnittelu, kilpailutus, tilaaminen/tilausten valmistelu ja toteutuksesta vastaaminen sekä korjaus-/tilamuutosurakoiden ja siihen liittyvien toimeksiantojen yhteensovittamista.
Tehtävän yksi kokonaisuus on talousvastuu projekteista ja kiinteistöjen vuosibudjeteista.

Käytännön tehtävinä on
- toimia kiinteistöjen kokonaisvastuullisena henkilönä nimettyjen kiinteistöjen osalta
- kiinteistöjen isännöintivastuu käsittäen kiinteistöjen ylläpidon, vuosikorjaukset, energian seurannan, PTS hankkeiden valmistelun ja kohteiden suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja valvonnan (korjaus- ja tilamuutokset, pienet uudisrakennushankkeet)
- käyttäjien kanssa pidettävien kiinteistöpalaverien vetovastuu vastuukiinteistöissään
- sisäilmatyöryhmien vetovastuu vastuukiinteistöjen osalta
- kuntoarvioiden ja tutkimusten teettäminen
- kiinteistöjen talousvastuut (budjetointi, laskujen tiliöinti-/tarkastus, tilaukset)
- tekniset asiantuntijatehtävät
- muut esimiehen erikseen määräämät tehtävät

Tehtävän kelpoisuusehdot:
Tehtävässä edellytetään vähintään opistoastetasoista soveltuvaa insinööritutkintoa.

Tehtävään vaadittava osaaminen:
Tehtävässä edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta avoinna olevan tehtävän toimialalta ja tehtävien hoitamisesta.

Kiinteistömanagerin palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan.

Tehtävään valitun on esitettävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.osekk.fi

Tutustu työnantajaan

Kiinteistöjohtaja Ollipekka Huotari, p. 040 141 5196, ollipekka.huotari@osekk.fi. Parhaiten tavoitettavissa ti 1.10 klo 14-16, 7.10 klo 15-16.30 ja 10.10 klo 14-16
Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää sähköisesti Kuntarekry.fi -sivujen kautta. Paperihakemukset lähetetään osoitteella Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjohtaja Ollipekka Huotari, PL 213, 90101 Oulu.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Ylläpitäjäpalvelut, Kiinteistöpalvelut
Osoite: Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat Oulun seudun ammattiopistolle sekä Osekkin tiloissa vuokralla olevalle Oulun ammattikorkeakoululle. Osekkin kiinteistöt sijaitsevat Kempeleessä, Limingassa, Muhoksella ja Oulussa (Pikisaari, Kontinkangas, Kaukovainio, Sanginsuu, Haukipudas). Lisäksi Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköt toimivat vuokratiloissa.

Osekkin omistamien kiinteistöjen kokonaisneliömäärä on 181 000 ja kiinteistöomaisuuden arvo noin 275 miljoonaa euroa. Vuodesta 1995 lukien Osekk on investoinut kiinteistöihin 180 miljoonaa euroa. Osekkin Kiinteistöpalvelut on 35 henkilön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka vastaa Osekkin omistamien kiinteistöjen omistajahallinnasta ja ylläpidosta, kiinteistöjen tilahallinnasta sekä rakennuttamistoiminnasta ja turvallisuudesta. Lisäksi yksikkö vastaa kiinteistöihin liittyvien palveluiden järjestämisestä ja tuottaa itse kiinteistöjensä virastomestaripalvelut sekä osan puhtaanapidon- ja kiinteistönhoidon palveluista.