Kiinteistöpäällikkö - Janakkalan kunta

Kiinteistöpäällikkö - Janakkalan kunta

Haemme kiinteistöpäällikköä johtamaan Janakkalan kunnan tila-ja aluepalvelua

Kiinteistöpäällikkö vastaa tulosalueen päällikkönä/esimiehenä kunnan omassa käytössä olevien rakennusten ja alueiden ylläpidosta ja hoidosta sekä uudisrakentamisen, peruskorjauksien ja infran rakennuttamisesta. Olet myös tekniikka ja ympäristö toimialan johtoryhmän jäsen.
Kiinteistöpäällikkö on tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija
esimies tila- ja aluepalveluiden toimihenkilöille
vastuualueensa yhteyshenkilö muille toimialoille

Kiinteistöpäällikkö johtaa investointihankkeiden suunnitteluttamiseen talonrakentamisen ja talotekniikan asiantuntijana.
Kiinteistöpäällikkö vastaa energiatehokkuuden parantamisesta kunnan strategian ja talousarvion mukaisesti.

Lisäksi hän viranhaltijana/esimiehenä käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa henkilöstö- ja hankinta-asioissa.

Tila- ja aluepalvelu lukuina
Toimintakulut vuonna 2019 ovat noin 7 milj.€. Suunnitellut talonrakennusinvestoinnit 2019 ovat n, 15 milj.€. Suunnitelluista koulu-/monitoimikeskuksista johtuen tulevien vuosien talonrakennusinvestointien määrä pysyy korkealla tasolla. Infrainvestoinneilla pyritään korjausvelkaa kuromaan umpeen.

Viran kelpoisuusehdot ovat soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä riittävä kokemus toimialalta
Virkaan valittavalta edellytetään hyvää talousosaamista sekä riittävää kokemusta toimialalta.
Tehtävästä suoriutuminen edellyttää lisäksi hyvää yhteistyökykyä sekä hyviä henkilöstöjohtamisen ominaisuuksia. Palkkaus ja työehdot määräytyvät kunta-alan teknisten sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.
Virkasuhteeseen voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut virkaa hakuajan päättymiseen mennessä ja tällöin täyttää virkaan asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Lähetä sähköinen hakemus Kuntarekry.fi kautta 06.08.2019 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.janakkala.fi

Lisätietoja: tekninen johtaja Jukka Vahila, (03) 680 1311, jukka.vahila@janakkala.fi.

Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö, Tila- ja aluepalvelut
Osoite: Janakkala

Janakkala on vireä, lähes 17.000 asukkaan kunta keskeisellä paikalla Kanta-Hämeessä. N. 1000 henkeä työllis-tävä Janakkalan kunta on joustava työnantaja, joka huomioi tarpeet sovittaa työelämä muuttuviin yksityiselämän tilanteisiin. Kuntalaisten hyvä palvelu lähtee hyvinvoivasta henkilökunnasta. Erinomaiseksi asuinkunnaksi täh-täävässä Janakkalassa tehdään aktiivisesti työtä niin johtamisen, prosessien kuin henkilöstön osaamisen kehit-tämiseksi. Terveysliikunnan puolesta puhuva kunta tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan.

Tutustu työnantajaan