Skip to main content
test

Pietarsaaren kaupunki, teknisen palvelukeskuksen mittausosasto rekrytoi kiinteistösihteerin vakituiseen toimeen.

Mittausosaston työkenttä on laaja ja monipuolinen. Osaston keskeisiä tehtäviä ovat mm. kaupungin maaomaisuuden hallinta, kiinteistönmuodostus sekä aktiivinen osallistuminen maankäyttöä koskeviin kysymyksiin.

Kiinteistösihteerin tehtävä on luova ja monipuolinen. Toimit avainhenkilönä ja pääkäyttäjänä mm. vuokra- ja hulevesilaskutuksessa ja huolehdit kaupungin tonttien markkinoinnista. Mittausosastolla olet osa 11 hengen työryhmää ja työtehtäviisi kuuluu myös hallinnollisia työtehtäviä.

Tehtävään vaaditaan soveltuva ammatillinen- tai korkeakoulututkinto. Kokemus vastaavista tehtävistä ja tietämys maanmittausalasta katsotaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyvää suullista ja kirjallista taitoa suomen tai ruotsin kielessä sekä tyydyttävää osaamista toisessa kotimaisessa kielessä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää:

Ymmärrystä laskutuksesta ja hallinnollisista tehtävistä
Tietämystä tai koulutusta markkinoinnista
Kiinnostusta kehittää uutta
Hyviä työelämä- ja asiakaspalvelutaitoja
Tehokasta ja oma-aloitteista työskentelyotetta - sekä itsenäisesti että ryhmässä

Täytettäessä virkaa sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Toimea täytettäessä on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti TES.

Lisätietoja

http://www.jakobstad.fi
http://www.jakobstad.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Viljam Knif, Kaupungingeodeetti
viljam.knif@jakobstad.fi
044-785 1399

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, Tekniset palvelut, Mittausosasto

Pietarsaaren kaupungin tavoitteena on ollahoukutteleva nykyaikainen työnantaja, jolla on osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö. Haluamme luoda työympäristön, jossa kaikilla työntekijöillä on samat kehittymis- ja onnistumisedellytykset ja jossa monimuotoisuuteen ja toisinajatteluun suhtaudutaan myönteisesti ja ne vastaavat kaupungin asukkaiden moninaisuutta. Haluamme luoda työympäristön, jossa työntekijät toivottavat uudet työtoverit tervetulleiksi myönteisellä asenteella.


Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat