test

Kirjaamiskoordinaattori (Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma, Jyväskylä) määräaikaisuus

Hakuaika päättyy  24.3.2023 15:45

Haluatko olla mukana luomassa uudenlaisia toimintamalleja sote- palveluihin? Sykkiikö sydämesi kehittämiselle ja uuden luomiselle? Osana kestävän kasvun ohjelmaa pääset osallistumaan niihin toimenpiteisiin, joilla sujuvoitetaan hoitoon ja palveluun pääsyä, sekä puretaan koronan aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa.

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaan haetaan

TERVEYDENHUOLLON KIRJAAMISKOORDINAATTORIA

ajalle 11.04.2023 - 30.6.2025

Toimintaympäristö
Kestävän kasvun ohjelman rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Ohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen palvelutuotannon sekä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kanssa, muodostaen yhtenäisen palvelujen kehittämisen kokonaisuuden.

Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelma noudattaa kansallisen kestävän kasvun ohjelman antamia suuntaviivoja. Ohjelman tavoitteena on purkaa Covid-19- pandemian aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, nopeuttaa hoitoon pääsyä pysyvästi koko maassa ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja sekä edistää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toteutumista. Tavoitteena on, että väestö saa tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti, helposti ja kynnyksettömästi sekä monikanavaisesti.

Tehtäväkenttä  
Etsimme henkilöä, joka tukee palveluissa tapahtuvaa tiedontuotantoa, kirjaamista ja tilastointia. Teet kansallista yhteistyötä THL:n koordinoimassa verkostossa, ja olet mukana kehittämässä hyvinvointialuetasoista kirjaamisen koulutusrakennetta. Tavoitteena on, että kansalliset kirjaamisohjeet otetaan käyttöön hyvinvointialueella ja erityisesti hoitotakuun seurannan vaatima kirjaaminen yhtenäistyy.

Miksi hakisit?  
Sinulla olisi tukenasi huikea ja monialainen työtiimi. Kestävän kasvun ohjelmalla on vahva tahtotila kehittää ja viedä aidosti asiakaslähtöisiä uudistuksia eteenpäin. Teemme työtä toinen toistamme tukien ja sparraten, vakavasti mutta emme ryppyotsaisesti. Taustatueksesi saat myös muut hankkeen ammattilaiset.

Mitä odotamme sinulta? 
Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä menestyminen vaatii pitkäjänteisyyttä, itsenäistä työskentelyotetta, sekä positiivista ja uteliasta asennetta työntekoon. Tehtävässä edellytetään erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja ja halua työskennellä hyvinvointialueen toimijoiden sekä asukkaiden kanssa.

Eduksi katsotaan potilastietojärjestelmän syvempi käyttäjäkokemus, sekä yleinen tekninen näppäryys. Arvostamme kykyä tulkita terveydenhuollon tilastoinnin ja kirjaamisen tuottamaa tietopohjaa, sekä toimia määrätietoisesti sen laadun ja luotettavuuden parantamiseksi.

Palvelusuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Työ on päivätyötä arkisin ja viikkotyöaika on 36,25 h, etätyömahdollisuus. Oman auton käyttömahdollisuutta toivotaan.
   
Tehtävä alkaa 11.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Annan mielelläni lisätietoja, kysy lisää:
-
Emilia Nygren, ohjelmapäällikkö Kestävän kasvun ohjelma
p. 050 311 8687
emilia.nygren@hyvaks.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Keski-Suomen hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023 ja vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Hyvinvointialueestamme muodostuu samalla Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee yli 11 500 ammattilaista. Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomalaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. Tutustu työnantajaan